Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Móng Cái:

Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024

23/04/2024 22:39
Ngày 23/4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Móng Cái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Móng Cái chủ trì hội nghị. Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội đã tới dự.
Quang cảnh và đại biểu tới dự 
Đồng chí Trung tá Trần Đình Tiệp - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP thông qua báo cáo 

Tại hội nghị, đồng chí Trung tá Trần Đình Tiệp - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP đã thông qua báo cáo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Theo đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự  nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt, chủ động của cơ quan Thường trực HĐNVQS Thành phố trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời do đó công tác tuyển quân năm 2023 đã hoàn thành tốt, bảo đảm đủ chỉ tiêu và chất lượng, công tác giao, nhận quân nhanh gọn an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh, của Thành uỷ, Hội đồng NVQS thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố trong việc ban hành các Kế hoạch, Quyết định và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định trong công tác tuyển quân, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Hội đồng NVQS Thành phố theo dõi, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh. Hội đồng NVQS các xã, phường nghiêm túc quán triệt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên giáo dục, gặp gỡ gia đình công dân đi khám tuyển và lên đường nhập ngũ. Hội đồng NVQS Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn từ khâu đăng ký nắm nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám sức khoẻ, hiệp đồng thâm nhập, quản lý công dân; trong việc rà soát, thẩm định chất lượng chính trị, phát lệnh gọi nhập ngũ, mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho Đoàn viên thành niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2024 cho 104 đoàn viên thanh niên ưu tú.

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động như: Khẩu hiệu, Pa nô, áp phích tại 17 điểm sơ tuyển, 02 điểm khám sức khoẻ….Thực hiện nhiều hoạt động như: tổ chức thăm hỏi tặng quà, động viên gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức liên hoan tại nhà, chia tay tại xã, phường, giao quân tại Thành phố, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu. Công tác tổ chức Lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng qui định, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngày Hội tòng quân. Công tác đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ và khám sơ tuyển sức khoẻ NVQS, xét duyệt tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ ở các xã, phường  được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, đủ nội dung, chất lượng tốt. Công tác khám tuyển được tổ chức tại 02 điểm khám, các thành viên thuộc Hội đồng khám tuyển đã thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công tác khám tuyển theo Thông tư số 16/TTLT-BQP-BYT, bảo đảm công khai, minh bạch. Hội đồng đã tổ chức xét nghiệm máu, ma tuý và thẩm tra lai lịch chính trị, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ có căn cước công dân. Các địa phương đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đó là: phường Ninh Dương, Hải Hòa, Hải Yên; xã Hải Đông, Hải Xuân, Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Thực. Ban CHQS Thành phố đã tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đến các xã, phường, các cơ quan đơn vị bảo đảm đúng Luật, 100% công dân nhận được lệnh trước khi nhập ngũ 15 ngày, việc gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ được UBND Thành phố, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn thực hiện bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. TP Móng Cái thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBDN tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, cụ thể: đã hoàn thành 165 chỉ tiêu, tổ chức giao, nhận quân đảm bảo trọng thể, trang nghiêm, thống nhất đúng quy định, nhanh gọn, đúng, đủ chỉ tiêu trên giao, có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực sự là ngày Hội tòng quân tiễn công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thượng tá Hoàng Minh Vương - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNVQS TP phát biểu tại hội nghị
Đại điện các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận và trao đổi làm rõ về những việc đã làm được và chưa làm được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ Quốc, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong năm 2025.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Móng Cái phát biểu kết luận:

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Móng Cái chủ trì và phát biểu kết luận: Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Đồng chí Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh và thành phố về công tác tuyển quân năm 2025, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể; Cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS thành phố phải chủ động phối hợp cùng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở đồng thời tăng cường kiểm tra, giúp đỡ các xã, phường thực hiện đầy đủ các bước trong công tác tuyển quân. Phấn đấu năm 2025, 100% các xã, phường hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. (Trong đó công dân nhập ngũ có trình độ Cao đẳng, Đại học đạt trên 10%); Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng NVQS từ thành phố đến các xã, phường; phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS các cơ sở, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền luật NVQS nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân và công dân về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn, tránh không thực hiện luật NVQS theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị đinh 37/2022/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ, công tác đăng ký, phúc tra nắm nguồn tuyển quân năm 2025. Nắm chắc quân số, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi, bên cạnh đó, làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện bố trí việc làm cho quân nhân đã hoàn thành NVQS về địa phương và các chính sách xã hội khác cho quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu, đăng ký học nghề. …

Hội nghị biểu dương và khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 với những chỉ tiêu mốc thời gian cụ thể của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...