Banner công dân

Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Móng Cái

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) thành phố Móng Cái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Móng Cái chủ trì.

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố. Ban đại diện Hội đồng quản trị thành phố đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về phòng, chống đại dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố gắn với phát triển kinh tế của thành phố, tập trung  chỉ đạo các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyết liệt với các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao đảo bảo hoạt động tín dụng Chính sách đạt kết quả toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái,

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Móng Cái chủ trì 

Năm 2020, Tổng nguồn vốn thực hiện đạt: 250.572 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch năm, giảm 22.886 triệu đồng so với  năm 2019. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ TW: 178.246 triệu đồng, bằng 100% KH năm; giảm 22.886 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ủy thác của Ngân sách địa phương là: 30.408 triệu đồng, trong đó vốn UBND tỉnh 18.390 triệu đồng, UBND thành phố chuyển sang 5 tỷ  đồng, đạt 100% kế hoạch. Nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất: 41.918 triệu đồng, bằng 100% KH năm, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm. Huy động tiết kiệm dân cư đạt: 27.575, hoàn thành 100% kế hoạch năm, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm. Huy động tiết kiệm qua tổ đạt: 14.343 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm, giảm 2.325 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay năm 2020 đạt: 109.932 triệu đồng, giảm 6.405 triệu đồng, với 2.315  lượt khách hàng vay vốn. Tập chung chủ yếu ở các chương trình tín dụng:  Giải quyết việc làm: 59.398 triệu đồng, Nước sạch vệ sinh và môi trường 18.505 triệu đồng, Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp 9.620 triệu đồng...Tổng dư nợ đến 31/12/2020 cho vay các chương trình đạt: 250.479 triệu đồng, hoàn thành  100% kế hoạch năm, giảm 19.185  triệu đồng so với 31/12/2019, với  6.885 hộ gia đình còn dư nợ, trong đó: Nợ quá hạn là: 598 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,24%/ tổng dư nợ, giảm 138 triệu đồng so với đầu năm.

UBND TP Móng Cái đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể,

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Trong năm, Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục được tập chung chỉ đạo, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, các Hội đoàn thể  nhận ủy thác, tổ TK&VV phân tích, đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng đến hạn, có biện pháp xử lý kịp thời những khách hàng gặp rủi ro trong sản xuất kinh doanh, tích cực đôn đốc nợ quá hạn, từng bước đã được nâng cao chất lượng tín dụng. Hoạt động tại các điểm giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc, đúng với lịch giao dịch đã bố trí tại các xã, phường, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ TK&VV đã chấp hành tốt các quy định về giao dịch. Cùng với đó, việc phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục duy trì tốt , đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố, đề án nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại thành phố tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Năm  2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐQT, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh vàThành ủy, HĐND, UBND thành phố liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chuyển tải nguồn vốn có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời và an toàn, để các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, UBND TP Móng Cái đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Tin cùng chuyên mụcHưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021

Hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021


Từ ngày 3/4, người từ tỉnh Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế

Từ ngày 3/4, người từ tỉnh Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế

Tuyển sinh vào các trường Đại học Quân sự năm 2021

Tuyển sinh vào các trường Đại học Quân sự năm 2021


Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – Ngày của yêu thương và chia sẻ

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 – Ngày của yêu thương và chia sẻ


Kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Khu công nghiệp Hải Yên, Móng Cái

Kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại Khu công nghiệp Hải Yên, Móng Cái


Hoãn cưới - Cùng chung tay chống dịch Covid - 19

Hoãn cưới - Cùng chung tay chống dịch Covid - 19