Banner tin

Tổng kết ngành văn hóa thông tin năm 2018

Chiều 9/1, UBND Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết ngành văn hóa thông tin năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tổng kết ngành văn hóa thông tin năm 2018

Năm 2018, ngành Văn hóa - Thông tin Thành phố đã chủ động triển khai xây dựng và thực hiện các Chương trình, Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao và các nội dung đăng ký chương trình công tác trọng tâm được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, một số chỉ tiêu đat và vượt kế hoạch đề ra. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và từng bước nâng cao chất lượng, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được triển khai tích cực, có bước phát triển mới, tổ chức thành công các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố được các Sở, ngành của Tỉnh, Trung ương và các đơn vị truyền thông đánh giá cao; được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Năm 2018, đã chỉ đạo tổ chức thành công 21 chương trình văn nghệ với trên 71 tiết mục, 358 diễn viên tham gia; tham gia 02 chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ tại Đông Hưng - Trung Quốc; tỷ lệ gia đình thể thao đat 27,6%, người tập thể thao thường xuyên đạt 36% (đạt 100% kế hoạch giao).

Bên cạnh đó, công tác thông tin - truyền thông được tập trung chỉ đạo, đầu tư nâng cấp tạo đồng bộ, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy thực hiện công tác cải cách hành chính minh bạch, vì nhân dân phục vụ. Công tác phát triển Du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, tập trung quản lý đảm bảo tốt môi trường kinh doanh du lịch, tổ chức phục dựng thành công lễ tế Xã Tắc đã mai một từ nhiều năm, được nhân dân, dư luận đánh giá cao; lượng khách du lịch tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt 2,6 triệu lượt (tăng 19% so với cùng kỳ).

Những kết quả nêu trên đã góp phần góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH của thành phố trong năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể theo và du lịch ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn; việc phục hồi và phát huy giá trị lễ tế Xã Tắc, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tịc Xã Tắc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Văn hóa thông tin trong năm 2018, đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu trong năm 2019, ngành cần tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả toàn diện trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là các thiết chế văn hóa ở thôn, khu; quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… ; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, quan tâm đến du lịch lữ hành quốc tế, làm tốt công tác quảng bá sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Đối với ngành thể thao – văn hóa văn nghê, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tiếp tục tham mưu tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý các cơ sở hoạt động thể dục thể thao; quan tâm xây dựng phong trào, tổ chức hiệu quả và phát triển sâu rộng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng; quan tâm hơn nữa với các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đối với các xã, phường căn cứ kế hoạch chung của Thành phố, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tăng cường quan tâm chỉ đạo và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; tăng cường tổ chức và tham gia các phong trào thể thao; đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Kinh mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Văn hóa thông tin Thành phố tiếp tục đổi mới cách suy nghĩ, cách làm, cách vận hành bộ máy, đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ mà ngành được giao.

Tin cùng chuyên mục

Quỹ BVMT Tỉnh phát động chương trình chung tay bảo vệ môi trường.

Quỹ BVMT Tỉnh phát động chương trình chung tay bảo vệ môi trường.


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên điểm thi THPT quốc gia

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên điểm thi THPT quốc gia


Tặng 50 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tặng 50 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn


Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa IV

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa IV


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương kiểm tra 2 điểm thi THPT quốc gia

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương kiểm tra 2 điểm thi THPT quốc gia


Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển.

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển.


Tổng kết phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Tổng kết phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019


Đoàn kiểm tra Thành ủy Móng Cái: Kiểm tra về việc thực hiện Nghị Quyết số 25 -NQ/TW.

Đoàn kiểm tra Thành ủy Móng Cái: Kiểm tra về việc thực hiện Nghị Quyết số 25 -NQ/TW.


Khối MTTQ và các đoàn thể CT - XH thành phố: Hội nghị chuyên đề phòng chống buôn bán người và kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam.

Khối MTTQ và các đoàn thể CT - XH thành phố: Hội nghị chuyên đề phòng chống buôn bán người và kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam.


BHXH - Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2019

BHXH - Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2019


Giao ban công tác du lịch 6 tháng đầu năm 2019

Giao ban công tác du lịch 6 tháng đầu năm 2019


Tiếp xúc cử tri tại xã Hải đông, Hải tiến, Quảng nghĩa

Tiếp xúc cử tri tại xã Hải đông, Hải tiến, Quảng nghĩaĐại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri Vĩnh Thực, Vĩnh Trung

Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri Vĩnh Thực, Vĩnh Trung


Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Trung

Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Trung