TP Móng Cái thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa- Thể thao” 2023

08/06/2023 09:49
TP Móng Cái thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa- Thể thao” 2023

TP Móng Cái thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa- Thể thao” 2023

Thu Hằng
Trung tâm TTVH

Tệp đính kèm


Loading...