TP Móng Cái: Chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên

23/11/2022 16:37
Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ TP Móng Cái quan tâm chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đã có nhiều giải pháp tích cực để triển khai công tác này một cách hiệu quả, thiết thực, đúng điều lệ Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã ban hành Nghị quyết “Nâng cao chất lượng Tổ chức cơ sở đảng gắn với phát triển nhanh chất lượng đội ngũ đảng viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với những giải pháp căn cơ, đồng bộ, phù hợp yêu cầu thực tiễn và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phát triển đảng. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố.

Chi bộ khu Hồng Phong, phường Ninh Dương phát huy tốt vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Nhìn từ thực tiễn

Chi bộ khu Hồng Phong, phường Ninh Dương hiện có 23 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an ninh trật tự. Trong công tác phát triển đảng viên, Chi bộ chủ động rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, thành viên tổ dân phòng… có đủ điều kiện, có ý chí phấn đấu vào Đảng để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Hồng Phong chia sẻ: “Để bảo đảm đủ số lượng và chất lượng đảng viên, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Ban Chi ủy khu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Chi bộ và phân công đảng viên phụ trách từng khu vực trong khu dân cư theo quy chế hoạt động của Chi bộ từ đầu nhiệm kỳ, làm nòng cốt tham gia sinh hoạt trong các chi hội đoàn thể để theo dõi, tuyên truyền vận động, phát hiện các nhân tố tích cực, đồng thời giúp đỡ giáo dục các đối tượng ưu tú để phát triển Đảng”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Móng Cái còn gặp khó khăn. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, nguồn phát triển đảng viên ở các vùng nông thôn, khu dân cư trên địa bàn Thành phố chủ yếu dựa vào lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ. Tuy nhiên, lực lượng này đang ngày càng “rơi rụng” dần khiến công tác phát triển đảng viên mới của nhiều chi bộ, đảng bộ gặp nhiều khó khăn. 

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ cùng chi bộ khu Hồng Phong.

Chia sẻ nguyên nhân của việc khó về nguồn kết nạp Đảng, đồng chí Nguyễn Thế Phùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Hải Đông cho biết: “Nguyên nhân thì nhiều, nhưng tựu chung là không tạo được nguồn, số thanh niên học THPT ít, số học xong cấp 2 chủ yếu làm nghề chài lưới, số ít học xong THPT đi học chuyên nghiệp, học nghề và thoát ly; Một bộ phận thanh niên sinh sống tại thôn nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn - hội, không có ý chí phấn đấu vào Đảng.… Dù Chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục thanh niên tham gia các phong trào ở thôn để giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp Đảng, nhưng đến khi xem xét các cháu đều bày tỏ quan ngại không muốn vào Đảng vì không có thời gian dự sinh hoạt chi bộ.

Vấn đề thiếu nguồn phát triển đảng viên không chỉ ở thôn 2 - xã Hải Đông mà đang là thực trạng chung của các khu vực nông thôn, miền núi trên địa bàn Thành phố. Nguyên nhân là phần lớn lao động ở địa phương làm nghề tự do, nhận thức chưa sâu sắc, ngại tham gia hoạt động Đoàn - Hội, hoặc thường xuyên đi làm ăn xa. Đối với các xã vùng núi, hải đảo phần lớn thanh niên có trình độ nhận thức còn hạn chế, ngại va chạm, không có ý chí rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Trong khi đó hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên, chưa đủ mạnh và có chiều sâu để lôi cuốn đối tượng này vào tổ chức, thậm chí có những thời điểm nhiều chi bộ thôn "trắng" đoàn viên, dẫn đến khó tìm được nguồn để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nguồn phát triển đảng viên ở các chi hội đoàn thể, như hội nông dân, hội LHPN, hội cựu chiến binh, đa phần đã lớn tuổi, nên nhiều chi bộ đang đối mặt với xu hướng "già hóa" đảng viên ngày càng tăng, trong khi nguồn đảng viên trẻ để đảm bảo tính kế thừa lại không có.

Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua thu hút đoàn viên hội viên tham gia, tạo nguồn cho phát triển đảng viên mới.

Những giải pháp linh hoạt, đồng bộ

 Xác định rõ công tác phát triển Đảng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; để khắc phục tình trạng "già hóa" đảng viên ngày càng tăng, Đảng bộ TP Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh tại cơ sở. Trong đó, đã chỉ đạo rà soát nguồn quần chúng, giao chỉ tiêu cho từng tổ chức đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đảng, chi bộ và đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Đặc biệt, quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên, lao động ổn định tại địa phương ở thôn, khu phố và công nhân, lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Ủy viên BTV, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố, cho biết: “Bám sát thực tiễn, Đảng bộ TP Móng Cái chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, cống hiến để phát hiện những nhân tố tiêu biểu, từ đó bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Đồng thời giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu các cơ sở đảng rà soát, phân công cấp ủy viên, đảng viên phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chọn lựa quần chúng tiêu biểu giới thiệu cho chi bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 3/2/2022 về “Nâng cao chất lượng Tổ chức cơ sở đảng gắn với phát triển nhanh chất lượng đội ngũ đảng viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhằm đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, bảo đảm cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Phát triển đảng theo phương châm “ở đâu có tổ chức thì cần có tổ chức đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó có đảng viên để lãnh đạo”. Đồng thời đẩy mạnh tăng cường quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, BTV Thành ủy về công tác phát triển Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Thành phố về công tác phát triển đảng viên mới”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố cũng luôn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên

Thực hiện Nghị quyết này, Đảng bộ Thành phố xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào nguồn đã được bồi dưỡng. Các cấp ủy cơ sở luôn đặt nhiệm vụ phát triển Đảng lên hàng đầu gắn với nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từng tổ chức cơ sở đảng cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ trực thuộc với lộ trình thực hiện theo từng tháng, quý và có địa chỉ cụ thể, trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ trong các trường học, sinh viên tốt nghiệp về địa phương; trong lực lượng dân quân, tự vệ để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho chi bộ thôn, khu phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 

Các chi bộ căn cứ vào chỉ tiêu được giao, tiến hành phân loại, chọn lựa những quần chúng ưu tú, cử đi học các lớp nhận thức về Đảng và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, những đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng có nhận xét, báo cáo những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét, đánh giá góp ý để quần chúng từng bước hoàn thiện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Đảng bộ Thành ủy thường xuyên tham sự sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở các chi bộ cơ sở để nắm tình hình và kịp thời có những giải pháp cụ thể

Thành ủy Móng Cái cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Các địa phương phát huy vai trò của hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ, bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để theo dõi, bồi dưỡng phát triển nhằm tạo nguồn kết nạp Đảng...; các tổ chức đoàn thể, như: Hội Phụ nữ, Hội nông dân, đoàn thanh niên... thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua, như: Phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng NTM; xung kích của đoàn thanh niên; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững của hội phụ nữ, hội nông dân...; chủ động giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú được thử thách bằng công việc, qua thời gian chứng minh năng lực để tổ chức Đảng giáo dục, bồi dưỡng, xét kết nạp. 

Đi đôi với tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố cũng luôn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên. Hằng năm, địa phương đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; tỷ lệ được kết nạp sau khi bồi dưỡng đạt từ 70% trở lên; thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên nhất là phân công phụ trách địa bàn; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh cán bộ ở các thôn, khu. Đặc biệt, Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo nghiêm việc học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, giúp đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo nghiêm việc học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy

Đảng bộ phường Trần Phú thời gian qua được đánh giá là một trong những đảng bộ điển hình của Đảng bộ thành phố trong thực hiện công tác phát triển đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 14 đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu giao (bằng 6,4% so với đảng số toàn Đảng bộ). Đồng chí Nguyễn Thị Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: “Đảng bộ phường Trần Phú hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 235 đảng viên. Năm nay, Đảng bộ phường được giao phát triển 13 đảng viên, đến hết tháng 10 đã kết nạp được 14 đảng viên, vượt 1 chỉ tiêu Đảng bộ Thành phố giao. Để làm tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ Phường Trần Phú đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phường có những cách làm sáng tạo từ khâu phát hiện, bồi dưỡng nguồn; ngoài việc tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp, giao chỉ tiêu cho các chi bộ thực hiện vào đầu năm; phường, khu phố phối hợp các chủ doanh nghiệp trên địa bàn rà soát, lựa chọn quần chúng tiêu biểu đi học lớp nhận thức về Đảng để bồi dưỡng, kết nạp, hướng tới khi đủ điều kiện sẽ phối hợp Đảng bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập chi bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy phường trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với những quần chúng là cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn để truyền tải Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/2/2022 của BTV Thành ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng gắn với phát triển nhanh chất lượng đội ngũ đảng viên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; gắn trách nhiệm của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, lựa chọn quần chúng tiêu biểu để tham gia học nhận thức về Đảng; theo dõi, nắm bắt khi đủ điều kiện sẽ đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét lựa chọn kết nạp".

Nhờ thực hiện bài bản, đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất và lượng. Đảng bộ Thành phố Móng Cái hiện có 38 chi, đảng bộ trực thuộc (24 đảng bộ, 14 chi bộ), 247 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 4.354 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp được 196 đảng viên mới (trong đó đảng viên kết nạp ở thôn, khu là 98/70 KH), vượt 16% KH năm 2022 và đảm bảo tiến độ Kế hoạch Ban Thường vụ giao phấn đấu (79%).

Công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất và lượng

Theo đánh giá của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố, đứng trong hàng ngũ của Đảng, niều đảng viên tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”.

Với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, sát với thực tiễn ở cơ sở, Đảng bộ TP Móng Cái đang từng bước khắc phục tình trạng “cạn” nguồn kết nạp đảng viên, phấn đấu đến hết năm 2025 toàn Đảng bộ thành phố phát triển đảng viên mới đạt 5.000 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số đạt trên 4,5%; phấn đấu đến năm 2030, tổng số đảng viên của Đảng bộ Thành phố đạt khoảng 10.000 đảng viên./.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...