Banner tin

TP Móng Cái: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, TP.Móng Cái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo; từ đó tạo sự lan tỏa để phong trào đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Những năm qua, TP.Móng Cái luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đảng bộ TP.Móng Cái đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Đặc biệt là nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên. Theo đó 100% các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm. Đồng thời hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, phấn đấu theo quy định. Nhiều đơn vị, địa phương nghiêm túc và lựa chọn các điểm đột phá trong xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Các tổ chức cơ sở đảng còn đưa nội dung chuyên đề qua mỗi năm vào các buổi học tập trung, sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao.

TP.Móng Cái có 2 tập thể,1 cá nhân được Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Trên địa bàn thành phố, việc xây dựng và niêm yết chuẩn mực đạo đức được các chi, đảng bộ hoàn thành ngay từ khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành. Các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban ngành của Thành phố đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với từng đơn vị với phương châm “Gắn sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Đến nay, toàn thành phố đã có 39/39 chi, đảng bộ cơ sở đạt 100% hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức. Ngoài ra, một số phòng, ban ngành của Thành phố đã thực hiện việc thay thế các khẩu hiệu tại trụ sở làm việc phù hợp với nội dung của Chỉ thị. Tổng số cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo hàng năm đạt tỷ lệ 97,8%; trong đó số cán bộ chủ chốt các cấp Thành phố đăng ký đạt 100%. Các kế hoạch đăng ký đã xác định rõ những nội dung cần học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành. Cuối năm tiến hành kiểm điểm, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ và đây được coi là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Công tác đối thoại, tiếp dân được tổ chức thường xuyên

Công tác giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động, xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác đã có trước đây, song song với thực hiện một số phong trào, cuộc vận động, mô hình mới. Cụ thể như phong trào “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” chú trọng việc chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác đã từng bước xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân. Chú trọng đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giải quyết những bức xúc tồn đọng. Qua đó góp phần đẩy lùi bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”. Từ đây, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố vững chắc.

Các chi bộ thôn, khu phố còn phát động phong trào thi đua xây dựng "Thôn, khu phố 4 an: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội"; “60 phút vì khu phố văn minh, sạch đẹp” vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, gần gũi với đời sống hàng ngày, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhờ có sự lan toả mạnh mẽ của các phong trào trong nhiều năm liên tục, nhận thức và hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được nâng lên rõ rệt.

TP.Móng Cái luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những Đảng viên cao tuổi

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đồng hành, chung tay, góp sức vào cuộc với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơ là. Công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh được đẩy mạnh đến toàn thể nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử Thành phố, trên các trang thông tin của địa phương, cơ quan, đơn vị, trên hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, tờ rơi…Ý thức chấp hành nghiêm túc, đồng thuận của người dân đã giúp phòng ngừa lây lan bệnh dịch, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, tạo điều kiện để thành phố duy trì và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Công tác phòng chống dịch được tăng cường triển khai với phương châm "Chống dịch như chống giặc"

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó làm nền tảng vững chắc để TP.Móng Cái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Qua 5 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiểu biểu thể hiện sự năng động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đến nay trên địa bàn thành phố đã có 24 tập thể và 40 cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng; 20 cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng; 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Năm 2020, Thành phố có 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2021 có 2 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Công tác tuyên truyền gắn với biểu dương, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt học tập, làm theo gương Bác đã có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đẩy mạnh phát triển phong trào.

Thời gian tới, TP Móng Cái tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Lạc lần thứ V (2021-2026)

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Lạc lần thứ V (2021-2026)


Một hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng cho Dự án của thành phố

Một hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng cho Dự án của thành phố


Cảnh giác với chiêu lừa mạo danh bác sỹ Trung tâm y tế TP Móng Cái

Cảnh giác với chiêu lừa mạo danh bác sỹ Trung tâm y tế TP Móng Cái


28 ảnh vào vòng chung khảo Cuộc thi ảnh “Vun đắp giá trị gia đình”

28 ảnh vào vòng chung khảo Cuộc thi ảnh “Vun đắp giá trị gia đình”


Cuộc thi viết thư tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid - 19

Cuộc thi viết thư tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid - 19


TP Móng Cái đẩy mạnh tiêm  vac xin phòng dịch Covid-19

TP Móng Cái đẩy mạnh tiêm vac xin phòng dịch Covid-19


“Sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng”

“Sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng”


LĐLĐ TP Móng Cái: “Cùng vì lợi ích công đoàn viên”

LĐLĐ TP Móng Cái: “Cùng vì lợi ích công đoàn viên”


Thành Đoàn Móng Cái: Sôi nổi chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Thành Đoàn Móng Cái: Sôi nổi chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021


Triển khai Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường

Triển khai Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường


Đại hội thể dục thể thao phường Hòa Lạc lần thứ VI năm 2021

Đại hội thể dục thể thao phường Hòa Lạc lần thứ VI năm 2021


Lãnh đạo thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí


Đoàn phường Trà Cổ: Ra quân chiến dịch hè  “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”

Đoàn phường Trà Cổ: Ra quân chiến dịch hè “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”


Hội LHPN Thành phố Móng Cái: Tích cực phòng, chống mua bán người

Hội LHPN Thành phố Móng Cái: Tích cực phòng, chống mua bán người


Thanh niên chia sẻ, động viên chốt phòng dịch Covid-19

Thanh niên chia sẻ, động viên chốt phòng dịch Covid-19