TP Móng Cái: Điều chỉnh mức giá thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

03/12/2021 13:59
Căn cứ các công văn của Chính phủ và UBND Tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 313-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Móng Cái về chấp thuận chủ trương điều chỉnh mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Móng Cái; xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Móng Cái. TP Móng Cái thực hiện điều chỉnh mức giá thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thu gom chỉnh trang vệ sinh môi trường

Theo đó, UBND Thành phố thông báo quy định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Móng Cái đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá đã có phụ lục (có văn bản đính kèm) làm cơ sở để đơn vị cung ứng dịch vụ thu tiền dịch vụ đối với các đối tượng sử dụng dịch vụ trên địa bàn. Chi phí thực hiện cho công tác thu giá dịch vụ do đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2021

Đối tượng áp dụng: là tổ chức, cá nhân hiện đang hoạt động, cư trú trên địa bàn TP Móng Cái thải rác ra môi trường pải nộp tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các đơn vị cung ứng dịch vụ được giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn áp dụng mức giá tại phụ lục làm căn cứ tính giá khi ký hợp đồng, tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ.

UBND TP Móng Cái cũng giao cho các cơ quan đơn vị và UBND các xã phường căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định đã đề ra.

Chi tiết xin xem trong văn bản đính kèm số 580/TB-UBND

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...