TP Móng Cái: Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, khai thác tài nguyên

20/09/2023 11:48
Thực hiện Quyết định số 742/QĐ-UBND của UBND TP Móng Cái, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng, khai thác tài nguyên, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại vùng biển ven bờ, tuyến lộng thuộc phạm vi quản lý của TP Móng Cái

Đoàn đã kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái đối với mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên vùng biển ven bờ, tuyến lộng trên địa bàn TP Móng Cái nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Tại xã Vạn Ninh, qua công tác tuần tra xử lý vi phạm về khai thác thuỷ sản đoàn công tác và xã đã lập biên bản vi phạm 2 đăng chắn cá tại địa bàn thôn Nam xã Vạn Ninh; thực hiện phá dỡ, tiêu huỷ 3.200 m lưới, 800 cọc mắc lưới chắn cá. Đồng thời, thực hiện kiểm tra xử lý về vi phạm đánh bắt chim tự nhiên, chim di cư đã phá dỡ, tiêu huỷ 500 m lưới chim tại thôn Nam và thôn Đông, thôn Bắc và phá dỡ tiêu huỷ 450m lưới tại hòn Đầu Sơn tại thôn Nam xã Vạn Ninh. 

Xã Vạn Ninh thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vị vi phạm

Thông qua việc thực hiện nghiêm Quyết định số 742/QĐ-UBND của UBND TP Móng Cái nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và lập lại trật tự trên địa bàn góp phần tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và tài nguyên môi trường/.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...