TP Móng Cái: Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Tính và bà Vũ Thị Tình

11/05/2022 19:57
Ngày 11/5, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, nhận ủy quyền giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 12662/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cùng các phòng ban chức năng đã đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Tính - trú tại khu 3 phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái liên quan đến dự án Khu công nghiệp Hải Yên và khiếu nại của bà Vũ Thị Tình tại thôn 5 xã Quảng Nghĩa.

Quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thanh tra báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Bùi Thị Tính. Sau khi nghe Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, cúng như ý kiến của các phòng ban chức năng và UBND phường Hải Yên, bà Bùi Thị Tính không đồng ý với kết luận trong báo cáo xác minh và tiếp tục đề nghị bồi thường về đất và tài sản trên đất đối với toàn bộ diện tích đất mà gia đình sử dụng.

Đồng chí Bá Thị Thùy Linh - Thanh tra viên Cơ quan Thanh tra Kiểm tra TP báo cáo kết quả xác minh

Bà Bùi Thị Tính làm việc tại buổi đối thoại

Sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, ý kiến tham gia của các ngành liên quan và ý kiến bổ sung của người khiếu nại, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP kết luận buổi đối thoại như sau: Tại buổi đối thoại, các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ và khẳng định diện tích đất NTTS đã được cấp GCN của hộ dân (16.000m2) là đất được Nhà nước cho thuê đất để NTTS, đã hết thời hạn cho thuê đất từ ngày 01/7/2012 và không được gia hạn cho thuê đất, nên không được bồi thường về đất và tài sản trên đất là đúng theo quy định pháp luật. Nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại, bà Bùi Thị Tính có quyền khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND Tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án hành chính theo quy định. UBND Thành phố đã lập Biên bản đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Tính để làm cơ sở giải quyết vụ việc khiếu nại.Chính quyền phường Hải Yên và các phòng ban chức năng giải thích đối với những khiếu nại của công dân

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cùng các phòng ban chức năng đã đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Tình trú tại thôn 5 xã Quảng Nghĩa liên quan đến dự án khai thác mỏ đất Quảng Nghĩa phục vụ thi công dự án Hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Ngô Văn Đường, Phó Thủ trưởng cơ quan UB Kiểm tra Thanh tra báo cáo kết quả xác minh khiếu nại

Hộ bà Vũ Thị Tình

Tại buổi đối thoại, đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thanh tra báo cáo kết quả xác minh khiếu nại Quyết định số 11772/QĐ-UBND ngày 7/10/2021 của hộ bà Vũ Thị Tình yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 22 tờ bản đồ GPMB số 01 là không có cơ sở xem xét, giải quyết.


Sau khi nghe Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, cũng như ý kiến của các phòng ban chức năng và UBND xã Quảng Nghĩa, hộ bà Vũ Thị Tình không đồng ý với kết luận trong báo cáo xác minh và tiếp tục đề nghị hỗ trợ về đất và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi thu hồi đất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP lắng nghe và đối thoại với hộ dân

Sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, ý kiến tham gia của các ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP kết luận buổi đối thoại: giao các cơ quan, phòng ban chức năng và UBND xã Quảng Nghĩa thực hiện việc xác minh làm rõ một số nội dung hộ dân còn khiếu nại và báo cáo UBND TP vào ngày 23/5/2022 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...