TP Móng Cái: Đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Vấn, khu 4 phường Hải Hoà

29/02/2024 21:52
Ngày 29/2, TP Móng Cái tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Vấn, khu 4 phường Hải Hoà, Ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái chủ trì giải quyết khiếu nại.
Quang cảnh đối thoại
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chánh thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Đặng Thị Vấn

Sau phần thủ tục làm việc, ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND Thành phố quán triệt một số nội dung tại buổi đối thoại. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chánh thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Đặng Thị Vấn (Báo cáo số 07/BC-TTr ngày 19/02/2024 của phòng Tài nguyên và Môi trường)

Luật tư nhận ủy quyền của bà Đặng Thị Vấn đối thoại

Trước đó, bà Đặng Thị Vấn và ông Bùi Văn Thống trú tại khu 4 phường Hải Hoà đã ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Kim Cúc, Luật sư Công ty Luật TNHH Bình Minh - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đặng Thị Vấn, các luật sư đã đối thoại và khiếu nại về việc liên quan đến bồi thường hỗ trợ khi GPMB dự án khu đô thị phía Nam cầu Bắc luân II.

Ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND TP kết luận buổi đối thoại 

Sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Thanh tra Thành phố, ý kiến tham gia của các ngành liên quan và ý kiến bổ sung của người khiếu nại, ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND TP kết luận buổi đối thoại như sau: Tại buổi đối thoại, các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ và khẳng định việc lập, phê duyệt Phương án GPMB cho hộ dân đã đảm bảo quy định; việc bà Đặng Thị Vấn khiếu nại Quyết định về huỷ bỏ kết quả công nhận quyền sử dụng đất, Quyết định về thu hồi đất, Quyết định bồi thường 400m2 đất ở, 100% giá trị công trình kiến trúc trên đất là không có cơ sở; Về đề nghị cung cấp báo cáo xác minh của Thanh tra Thành phố, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và Quyết định UBND TP giao Thanh tra Thành phố cung cấp Báo cáo số 07/BC-TTr của Thanh tra Thành phố, cung cấp tài liệu theo đề nghị cho Người khiếu nại ngay sau buổi đối thoại; Chủ tịch UBND Thành phố đồng thuận với báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra Thành phố và sẽ ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định; Đồng thời, UBND Thành phố lập Biên bản đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Vấn để làm cơ sở giải quyết vụ việc khiếu nại. 
Sau khi nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1, công dân có quyền khiếu nại tiếp đến Chủ tịch UBND Tỉnh hoặc khởi kiện hành chính tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Buổi đối thoại đã diễn ra công khai, dân chủ và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...