TP Móng Cái: Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

20/09/2023 22:38
Ngày 20/9, tại Trụ sở Tiếp công dân TP Móng Cái, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, nhận ủy quyền giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 12662/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân gồm các ông, bà Đặng Thị Sáu, Đặng Thị Thìn, Đặng Thị Mão, Đặng Trọng Bích.
Quang cảnh đối thoại

Tại buổi đối thoại công khai dân chủ, các ông, bà Đặng Thị Sáu, Đặng Thị Thìn, Đặng Thị Mão, Đặng Trọng Bích đều giữ nguyên nội dung khiếu nại như trong đơn khiếu nại đã gửi UBND Thành phố

Các công dân tới tham gia đối thoại và đại diện công dân phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chánh Thanh tra đã thông qua báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Đặng Thị Sáu, Đặng Thị Thìn, Đặng Thị Mão, Đặng Trọng Bích.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chánh Thanh tra đã thông qua báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của công dân

Sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân và báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Thanh tra Thành phố, ý kiến tham gia của UBND phường Ninh Dương và các ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái chủ trì đối thoại kết luận các ông, bà Đặng Thị Sáu Đặng Thị Thìn, Đặng Thị Mão, Đặng Trọng Bích không cung cấp thêm tài liệu gì khác nên đối với hồ sơ, tài liệu hiện có, sau khi nghe các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ và khẳng định việc hủy bỏ quyết định công nhận quyền sử dụng đất và hủy bỏ GCNQSDĐ đối với 4 hộ dân là đảm bảo theo quy định pháp luật; Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, công dân có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND Tỉnh hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì kết luận tại buổi đối thoại

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cũng giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì cùng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Thanh tra Thành phố và UBND phường Ninh Dương nghiên cứu về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất với trường hợp bà Dậu khi có nhiều thế hệ cùng sinh sống trên thửa đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị các hộ dân nếu còn tài liệu nào khác liên quan đến vụ việc khiếu nại, thì cung cấp về UBND Thành phố trước ngày 27/9/2023 để có cơ sở xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân. Việc đối thoại không thành, UBND Thành phố lập Biên bản đối thoại giải quyết khiếu nại của ông, bà Đặng Thị Sáu, Đặng Thị Thìn, Đặng Thị Mão, Đặng Trọng Bích để làm cơ sở giải quyết vụ việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...