TP Móng Cái: Hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26/1, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 67 đoàn với 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 2/2, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng ta, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển bền vững.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội gồm 21 đồng chí do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bầu và 2 đồng chí là đại biểu Trung ương phân công tham gia sinh hoạt cùng Đoàn, đại diện cho hơn 102.500 đảng viên trong toàn tỉnh.

Tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Tại Thành phố Móng Cái - thành phố địa đầu Đông Bắc của Tổ Quốc cùng với nhiều hoạt động đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp thì tại các đường phố, thôn khu đang ngập tràn niềm vui mừng, tin tưởng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên địa bàn thành phố và các cơ quan công sở cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lan tỏa một niềm tin vào Đại hội với nhiều nội dung quan trọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và đất nước trong tương lai.

Cán bộ đảng viên khu 3 phường Ka Long theo dõi phiên khai mạc đại hội qua truyền hình trực tiếp

Hướng về Đại hội, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đã tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Trong những ngày diễn ra đại hội, cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố đã cùng theo dõi đại hội qua chương trình truyền hình trực tiếp và gửi gắm niềm tin, khí thế quyết tâm mới với kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới nhiều đổi mới, phát triển và thành công./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...