TP Móng Cái: Kiểm điểm tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024

21/05/2024 14:01
Ngày 21/5, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024 và bình xét thi đua, khen thưởng công tác hiến máu tình nguyện năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP; Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP đã chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Vũ Văn Dũng - Chủ tịch Hội CTĐ TP thông qua báo cáo
Đồng chí Hoàng Anh Tuất - Trưởng phòng nội vụ tham gia ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch số 138/KH- BCĐ về tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024. Theo đó, đợt hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 16/6/2025 (Chủ nhật) tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái, trong đó có phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Móng Cái, đồng thời, sẵn sàng đối với thành phần, lực lượng tham gia hỗ trợ hiến máu; cơ sở vật chất các thiết bị phục vụ hiến máu và trang trí khánh tiết, tổ chức công tác thi đua khen thưởng… Đợt ra quân hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024 này, với chỉ tiêu vận động 700 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được trên 500 đơn vị máu. 

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP; Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP phát biểu kết luận

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP; Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP phát biểu kết luận và nhấn mạnh: Căn cứ theo chức năng của các đơn vị, Ban chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chức năng, các xã, phường, cơ quan đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của TP trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP như Mongcai.gov.vn, đặc biệt là qua facebook và các mạng xã hội có nhiều người tham gia, thông qua các hội nghị, tổ chức tập huấn công tác vận động hiến máu nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện mục tiêu về hiến máu tình nguyện, nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn về hiến máu tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; Quan tâm kịp thời khen thưởng và tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện; Đề nghị Trung tâm huyết học tỉnh phối hợp với BCĐ Thành phố làm tốt công tác sàng lọc, khám sức khỏe ban đầu cho các đối tượng tham gia hiến máu. BCĐ Thành phố trên cơ sở kết quả của năm trước rà soát chỉ tiêu theo kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; Thực hiện nghiêm việc đưa chỉ tiêu hiến máu tình nguyện vào đánh giá xếp loại thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị; Kịp thời khen thưởng và phê bình các cơ quan, đơn vị trong công tác hiến máu tình nguyện hàng năm; Các cơ quan đơn vị cần cử lãnh đạo cùng tham gia với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của cơ quan đơn vị để kịp thời động viên và khích lệ người tham gia hiến máu tình nguyện...và một số nội dung quan trọng khác nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...