TP Móng Cái: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư

26/09/2023 22:06
UBND TP Móng Cái ban hành công văn số 2698/UBND - KL về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và công văn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Để quản lý tốt các cơ sở nuôi đảm bảo hoạt động hợp pháp, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật haong dã, bảo vệ tính đa dạng sinh học các loài động vật rừng tự nhiên, quý hiếm và chấm dứt tình trạng sắn bắt, bẫy, buôn bán sử dụng trái phép động vật hoang dã trên địa bàn. 

TP Móng Cái yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các xã phường và các chủ rừng trên địa bàn TP thực hiện nghiêm chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như các quy định về pháp luật có liên quan, các văn bản của các cấp các ngành chức năng trong việc bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư Việt Nam và các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ…Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, vận động nhân dân không thực hiện các hành vi săn bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, chim di cư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư; Tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật, động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.

Bên cạnh đó, các xã phường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên trueyenf, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim di cư hoang dã; tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo Luật lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản pháp luật của Trung ương của Tỉnh và TP Móng Cái; tăng cường phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các khu bảo tồn thiên nhiên vùng đất ngập nước, các vùng chim và các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn; chỉ đạo các lực lượng chức năng như công an xã phường, BCHQS xã, phường phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nâng cao ý thức chấp hành cho nhân dân; Xây dựng kế hoạch kiểm tra có chỉ đạo kiểm tra ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Các phòng ban chức năng như phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt kiểm lâm, Công an TP; Chi cục Hải quan, Đội quản lý thị trường số 4 và các Đồn biên phòng trên địa bàn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu và chủ động thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và Chỉ thị số 04/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác phối hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra với các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP tăng cường tuyên truyền chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ và bảo tồn chim hoang dã, di cư trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ, bảo tồn chim hoang dã, chim di cư tới toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, thực hiện nghiêm công văn số 2698/UBND - KL về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Các đơn vị chủ rừng tổ chức tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm và UBND các xã phường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trên diện tích rừng được giao quản lý, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi săn, bắn, bắt các loài chim hoang dã, chim di cư mà đơn vị được giao cho thuê. 

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp TP tăng cường theo dõi phát hiện và xử lý các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư có nguy cơ lây lan ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, gia súc và gia cầm.

UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện Chỉ thị số 04/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chủ động tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim di cư, chim hoang dã.

Việc triển khai các giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư nhằm đảm bảo an toàn các tuyến đường bay cho chim hoang dã di cư và các loài chim đặc hữu, qua đó góp phần giữ gìn các giá trị bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại TP Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam nói chung trong thời gian tới./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...