TP Móng Cái: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo rao vặt sai quy định

21/03/2023 21:58
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ - STTTT ngày 20/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phòng Văn hóa - Thông tin TP Móng Cái đã ban hành công văn số 119/VHTT nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn.
Vi phạm trong quảng cáo rao vắt cần được thực hện nghiêm 

Theo đó, UBND các xã phường thường xuyên triển khai rà soát (chụp ảnh hiện trường hoặc thu giữ chứng cứ vi phạm), lập danh sách và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng số điện thoại thực quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn quản lý đến làm việc để làm rõ việc hành vi vi phạm bằng hình thức gọi điện hoặc nhắn tin thông báo. Tại buổi làm việc, tuyên truyền các quy định, lập biên bản đối hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định và yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm ký cam kết và thực hiện nghiêm túc việc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo sai quy định trên địa bàn. Báo cáo kết quả xử lý về phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa để tổng hợp, triển khai công tác tuyên truyền; báo cáo bằng văn bản gửi phòng Văn hóa - Thông tin một trong các trường hợp sau để làm cơ sở báo cáo và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tạm dừng dịch vụ đối với các số điện thoại vị phạm, đối với tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình không đến làm việc; đối với tổ chức, cá nhân vi phạm đến làm việc nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc không thực hiện nghiêm túc cam kết tháo dỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo rao vặt. Đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin trong việc thực hiện quy trình khôi phục hoạt động số điện thoại của tổ chức, cá nhân sau khi đã bị khóa chiều “gọi đi” theo yêu cầu.

Trên cơ sở hồ sơ kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng theo thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 1, Điều 64, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cam kết tháo dỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo rao vặt của tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh các trường học, tổ dân, thôn/khu phố trên địa bàn tổ chức các hoạt động bóc, tháo dỡ, xóa bỏ các sản phẩm quảng cáo rao vặt sai quy định trên các bờ tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng trên địa bàn khu dân cư... Vận động các hộ dân, hộ kinh doanh chủ động rà soát, thực hiện xóa bỏ nội dung quảng cáo treo, dán sai quy định trước cửa nhà, địa điểm kinh doanh dịch vụ...góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, là cơ sở để đánh giá, đạt tiêu chí môi trường cảnh quan sạch đẹp trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hàng năm của địa phương. Đồng thời gửi Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố nội dung, hình ảnh để phối hợp tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa, mục đích của hoạt động tình nguyện.

Công văn số 119/VHTT cũng nêu rõ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định, hình thức xử lý, mức xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định trên cổng thông tin điện tử; các trang Fanpage chính thống của Thành phố về Quy định hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo Điều 8 của Luật Quảng cáo năm 2012 ngày 21/6/2012; Quy định mức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, được quy định tại khoản 1; điểm a, khoản 8, Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Thông báo công khai kết quả xử lý vi phạm quảng cáo rao vặt và những thuê bao điện thoại bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ do phòng Văn hóa - Thông tin và UBND các xã, phường cung cấp; Phối hợp với Thành Đoàn Móng Cái, UBND các xã, phường đưa tin, bài phản ánh các hoạt động ra quân xóa bỏ quảng cáo rao vặt trên địa bàn Thành phố.

Đối với Thành đoàn Móng Cái tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong lực lực đoàn viên thanh niên, học sinh không tham gia dán quảng cáo rao vặt sai quy định và chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động ra quân tình nguyện bóc tẩy quảng cáo bẩn trên địa bàn Thành phố.   

Phường Ka Long thực hiện nghiêm việc quản lý nhà nước đối với quảng cáo rao vặt sai quy định

Thông qua việc thực hiện nghiêm Quyết định số 153/QĐ-STTTT ngày 20/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo nói chung và quảng cáo rao vặt nói riêng, góp phần xây dựng Thành phố Móng Cái văn minh, xanh, sạch, đẹp và thân thiện./.

Trần Tương
Loading...