TP Móng Cái: Tập huấn quản lý, chăm sóc điều trị người nhiễm Covid - 19 tại nhà /nơi cư trú.

Thực hiện Chỉ thị số 18 CT/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, ngày 12/11, TP Móng Cái tổ chức Tập huấn quản lý, chăm sóc điều trị người nhiễm Covid - 19 tại nhà /nơi cư trú. Hội nghị tập huấn được truyền trực tuyến tới 17/17 điểm cầu tại các xã phường. Tới dự tại điểm cầu UBND TP Móng Cái có đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Hội nghị  tập huấn trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Xuyến - Trưởng phòng y tế Thành phố và đồng chí Hoàng Lưu Lan Anh - Phó Giám đốc TTYT TP Móng Cái, cán bộ Trung tâm y tế TP đã trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề về phòng chống dịch Covid - 19 cho các thành viên là nhân viên Trạm y tế, các thành viên Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid - 19 tại cộng đồng được học tập các kiến thức, kỹ năng về quản lý chăm sóc điều trị người nhiễm Covid - 19 tại nhà, nơi lưu trú trong đó cung cấp thông tin đại cương về Covid - 19; tuân thủ hướng dẫn và thực hiện nghiêm 5 K; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid - 19 và chuyên đề về quản lý, chăm sóc điều trị người nhiễm Covid - 19 tại nhà, nơi lưu trú đồng thời, quán triệt phương án tổ chức quản lý, điều trị và chăm sóc điều trị người nhiễm Covid - 19 tại nhà, nơi lưu trú đáp ứng với cấp độ dịch trong trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố.

Truyền đạt các nội dung phòng chống dịch Covid - 19

Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức và năng lực quản lý chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid - 19 tại nhà, nơi lưu trú cho nhân viên Trạm y tế, các thành viên Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid - 19 tại cộng đồng. Qua tập huấn, nhằm giúp nhân viên y tế và các thành viên Trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm Covid - 19 tại cộng đồng có thêm kiến thức kỹ năng trong việc tham mưu, quản lý và chăm sóc điều trị người nhiễm Covid - 19 tại cộng đồng. Đồng thời, các lực lượng tham gia thực hiện được cập nhật và nâng cao kiến thức y tế, ứng dụng có hiệu quả vào việc vận hành, thực hiện tốt một số kỹ năng cơ bản, phổ biến cho người dân hiểu và có thể tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe hoặc tự điều trị cho bản thân tại cộng đồng./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...