TP Móng Cái: Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” và hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid -19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 01/10/2021 của tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”. Thành phố Móng Cái đã xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố thăm tặng quà động viên cán bộ công nhân thi công cầu Ka Long 2

Với tinh thần ‘“chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, đơn vị, xã, phường, các tổ chức Hội nghề nghiệp xã hội, doanh nghiệp tổ chức hưởng ứng, triên khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân.

Theo đó, Thành phố Móng Cái thi đua thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh Quảng Ninh; Thành ủy, UBND TP và Ban Chỉ đạo cấp thành phố về công tác phòng, chống đại dịch Covid -19. Trong đó triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Thực hiện hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng Covid -19 nhằm đạt tỷ lệ miền dịch cộng đồng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo. phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào phòng, chống dịch Covid -19nhằm ngăn chặn, đẩy lùi không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái thăm mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn

Tập trung thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu... thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác. Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thế hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nồ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ôn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động; huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị nỗ lực hết mình, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong phòng, chống dịch đế đạt hiệu quả cao nhất. Các lực lượng chống dịch tuyến đầu: Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, đội tình nguyện... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực phục vụ đồng bào đồng thời bảo đảm an toàn chống dịch.

Một trong những nội dung thi đua trọng tâm là giữ địa bàn an toàn, tập trung giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch đế gây rối, chống phá. Các tố chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thi đua đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, xã, phường; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid -19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Trung ương và Tỉnh, Thành phố triển khai. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố thi đua làm tốt công tác tuyên truyền; thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, nhân rộng các điến hình, tấm gương tiêu biểu với tinh thần "Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đấy lùi tiêu cực”; cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch Covid -19.

Cấp ủy và chính quyền từ thành phố đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Kiểm soát tốt tình hình, có các phương án, kịch bản đế kịp thời ứng phó trong mọi tình huống; phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố thăm động viên và tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid - 19

Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù họp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid -19và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ’, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, xã, phường là một pháo đài chống dịch”; Các cơ quan, đơn vị, xã, phường, các tổ chức Hội nghề nghiệp xã hội, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tống hợp của cả hệ thống chính trị trong triên khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Song song với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triên kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chổng dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng và cả nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Móng Cái, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển chi nhánh Đông Quảng Ninh thăm tặng quà Tổ phòng chống dịch tại Km 15 - Bến tàu Dân Tiến

Qua phong trào thi đua nhằm động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, xã, phường, doanh nghiệp làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, xã, phường, đơn vị ngành dọc của Tỉnh đóng trên địa bàn thành phố quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn. đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Thành phố cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị địa phương xã, phường, doanh nghiệp, các tổ chức hội nghề nghiệp và cán bộ công chức viên chức người lao động, nhà hảo tâm và nhân dân với những tiêu chí thi đua cụ thể trên tinh thần lấy công tác khen thưởng làm nòng cốt tạo động lực cho phong trào phát triển sâu rộng với các hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh và cả nước chung sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19.

TP Móng Cái tiếp nhận ủng hộ máy xét nghiệm Realtime - PCR

Thông qua thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Móng Cái; Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản; Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid -19.

Phường Trà Cổ khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch Covid - 19

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến các xã, phường với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù họp với điều kiện thực tế của mỗi xã, phường; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lóp nhân dân; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng trons công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Móng Cái gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, xã, phường. Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố và các khối thi đua của thành phố. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biêu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Những tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa trong xã hội; đặc biệt quan tâm động viên hỗ trợ các lực lượng trực tiếp ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch với quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn, thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 vừa phát triển KT - XH trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...