TP Móng Cái: Tiếp xúc, đối thoại giải quyết khiếu nại của hộ dân

Ngày 22/10, tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, UBND Thành phố Móng Cái tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại để giải quyết khiếu nại của hộ dân có liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đồng chí Ngô Văn Đường - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố nhận ủy quyền chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại thay UBND Thành phố Móng Cái.

Quang cảnh tiếp xúc, đối thoại với hộ dân

Tại buổi đối thoại, đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Tạ Thị Hường trú tại khu 4 phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái gồm 2 nội dung khiếu nại

*, Đối với nội dung khiếu nại thứ nhất, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra Thành phố đã báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Tạ Thị Hường theo Báo cáo số 102/BC-UBKTTT ngày 20/9/2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra.

Đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả xác minh khiếu nại

Trên cơ sở báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, bà Tạ Thị Hường có ý kiến: không đề nghị bồi thường là đất sản xuất kinh doanh mà chỉ đề nghị xem xét lại giá đất bồi thường cho gia đình và việc bồi thường hỗ trợ 30% là quá thấp.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, giải thích của các phòng ban chức năng như Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường, đại diện Khối MTTQ Thành phố, bà Tạ Thị Hường đồng thuận với báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và sẽ gửi đơn rút nội dung khiếu nại trong ngày 25/10/2021. Nội dung này đã đối thoại thành với hộ bà Tạ Thị Hường.

Hộ bà Tạ Thị Hường và luật sư

*, Đối với nội dung khiếu nại thứ hai, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra -Thanh tra Thành phố đã báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của bà Tạ Thị Hường theo Báo cáo số 110/BC-UBKTTT ngày 11/10/2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra. Trong đơn khiếu nại, hộ bà Tạ Thị Hường khiếu nại Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình nằm trong dự án Hạ tầng dân cư Bắc đại lộ Hòa Bình.

Sau khi nghe báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi đối thoại, bà Tạ Thị Hường đồng ý với nguồn gốc, quá trình sử dụng đất được xác minh trong báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố. Tuy nhiên, bà Hường có ý kiến: thời điểm được cấp GCN, trên thửa đất nhà bà có nhà; gia đình bà đã khởi kiện Quyết định hủy bỏ quyết định công nhận quyền sử dụng đất và thu hồi giấy chứng nhận của hộ dân ra Tòa án hành chính và đang được Tòa án thụ lý.

Tham gia ý kiến tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Công Tá (luật sư của bà Hường) cho rằng, thời điểm xin cấp giấy chứng nhận (ghi trên Đơn xin cấp GCN) vào cuối năm 2003, đến đầu năm 2004, trưởng khu xác nhận trên Đơn (tức thời điểm xin cấp GCN là trước ngày 01/7/2004); bên cạnh đó, đơn xin đăng ký cấp GCN có nêu trong thửa đất xin cấp GCN có nhà trên đất; có 3 cặp vợ chồng sống trên thửa đất này (gồm Nguyễn Xuân Thủy - Hoàng Thị Định, Nguyễn Văn Dũng - Nguyễn Thị Phương, vợ chồng bà Tạ Thị Hường); việc bà Hường khởi kiện quyết định hủy bỏ quyết định công nhận quyền sử dụng đất và thu hồi GCN tại Tòa không liên quan ảnh hưởng gì với việc khiếu nại Quyết định thu hối đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Khi có quyết định giải quyết lần đầu đảm bảo quyền lợi của bà Hường công nhận 456m2 đất ở, bà Hường sẽ rút đơn khiếu kiện tại TAND Quảng Ninh.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị liên quan tại buổi đối thoại, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đã tổng hợp và sẽ báo cáo trực tiếp, xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố. Nội dung thứ 2, việc đối thoại với hộ dân chưa thành.

Buổi tiếp xúc đối thoại được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quy định. Kết quả buổi đối thoại được lập thành biên bản làm cơ sở để UBND Thành phố giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...