TP Móng Cái: Tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư

20/05/2022 22:03
Thực hiện kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND TP Móng Cái về việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại một số dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái. Ngày 20/5, Hội đồng bốc thăm giao đất tái định cư TP Móng Cái đã tổ chức cho các hộ gia đình bốc thăm ô đất tái định cư tại điểm quy hoạch tái định cư tại khu Hồng Kỳ và khu Hòa Bình phường Ninh Dương.

Theo đó, các hộ gia đình và cá nhân được cấp thẩm quyền phê duyệt tái định cư, đã bàn giao mặt bằng đến thời điểm phê duyệt kế hoạch thuộc một số dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái. Các hộ dân tham gia bốc thăm với các ô đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và được bố trí tái định cư, đã có 11/17 hộ dân tới thực hiện việc bốc thăm và xác nhận kết quả bốc thăm tái định cư (có 6 hộ dân vắng mặt).

Tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

Các hộ dân đã được bốc thăm ngẫu nhiên và công khai trước sự chứng kiến của Hội đồng bốc thăm tái định cư và các hộ gia đình, cá nhân tham dự. Căn cứ kết quả bốc thăm, giao nhận đất tái định cư, Hội đồng bốc thăm tái định cư sẽ tham mưu để UBND Thành phố ban hành Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn và đôn đốc các hộ dân thực hiện thủ tục nộp tiền sử dụng đất đảm bảo thời gian theo quy định.

Việc tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư đã được các cơ quan chức năng thực hiện công khai, đúng đối tượng, công bằng và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...