TP Móng Cái: Triển khai thông tin dữ liệu tiêm chủng Covid -19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06

16/05/2022 10:25
Ngày 15/5, Thành phố tổ chức họp, nghe kết quả triển khai công tác thông tin dữ liệu tiêm chủng Covid -19 và triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố Móng Cái. Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị là Thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 Thành phố, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã và Tổ công tác Đề án các thôn/bản/khu phố trên địa bàn Thành phố.

Triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp các thông tin về công dân

Sau khi nghe báo cáo của Tổ công tác do đồng chí Lê Hồng Vân - Trưởng Công an Thành phố cũng như ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác Thành phố, Tổ công tác cấp xã. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì kết luận ghi nhận những nỗ lực trong công tác triển khai Đề án 06/CP sau 2 tháng thực hiện của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã chủ động triển khai và đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc tham mưu cho Thành phố triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Công an tỉnh đối với các nhiệm vụ của Đề án 06/CP về thành lập Ban chỉ đạo, thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc, quy chế hoạt động, cũng như xây dựng Kế hoạch để triền khai Đề án 06, Kế hoạch thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố có hiệu quả trong việc chủ động triển khai, phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn, các cơ quan đơn vị, phòng ban chức năng cần đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa và là nhiệm vụ chung chứ không chỉ riêng của ngành Công an do đó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các địa phương ngoài việc phải xác định rõ nhiệm vụ của đơn vị, của ngành và địa phương mình để tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rông trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng khi triển khai Đề án 06/CP, các lợi ích khi tích hợp các thông tin về công dân thông qua Thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ngoài ra cùng với việc triển khai các dịch vụ công thiết yếu nói riêng và các TTHC đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến nói chung sẽ  góp phần chủ động được thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân khi thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, với 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến các thủ tục hành chính của Công an, Tư pháp, giáo dục đào tạo, lao động thương binh xã hội, tài nguyên môi trường, bảo hiểm xã hội, thuế, điện lực (trong đó có 18 TTHC thuộc thẩm quyền), yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của ngành đối với các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06/CP, chuyển đổi số để triển khai có hiệu quả trên địa bàn Thành phố; Giao Trung tâm Hành chính công chủ trì cùng các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường đôn đốc, tham mưu cho UBND Thành phố, Tổ công tác cũng như kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng TTHC cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai Đề án 06/CP đối với các dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đối với việc thành lập và hoạt động của Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, thôn/bản/khu phố, Tổ công nghệ số cộng đồng là đầu mối trực tiếp trong việc lãnh đạo, phối hợp, hướng dẫn tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn do đó cần khẩn trương Thành lập cũng như tổ chức triển khai hoạt động và một số nội dung quan trọng khác.


TP Móng Cái: Tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng chỉ đạo cụ thể việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, đối với 22.221 trường hợp đã có mũi tiêm trên phần mềm nhưng thông tin đối tượng chưa chính xác (không có CCCD/mã định danh, CCCD/mã định danh sai định dạng, xác minh thông tin sai). Giao Trung tâm y tế chỉ đạo Trạm y tế xã, phường phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, phối hợp triển khai thực hiện; Về việc rà soát trẻ em khai sinh chưa có nơi đăng kí thường trú (hiện mới đạt 1.875/3.423 trường hợp bằng 55%). Giao Tổ công tác Đề án 06 cấp xã chỉ đạo rà soát ngay số trẻ em chưa có nơi đăng kí thường trú ở xã, phường để thực hiện đăng kí thường trú; Về số công dân đến tuổi nhưng chưa được cấp CCCD gắn chip và cấp số định danh điện tử giao Tổ công tác Đề án 06 cấp xã tuyên truyền, vận động hết số công dân trên địa bàn thực hiện cấp CCCD có gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử; phát động chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thực hiện cấp CCCD gắn chíp, mã định danh điện tử. Đặc biệt, đối với các trường hợp trong lứa tuổi 2004 - 2007 phải được cấp mã định danh để đăng kí dự thi trực tuyến do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2022. Thời gian yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ xong trước ngày 01/6/2022; phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/5/2022.

Đối với nhiệm vụ cấp mã định danh điện tử yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý thực hiện cấp mã định danh điện tử. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2022. Giao Công an Thành phố chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về hồ sơ cũng như thời gian, địa điểm thực hiện cấp mã định danh điện tử đảm bảo thời gian tiến độ công tác đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...