TP Móng Cái: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 diện rộng mũi 2 đợt XV, năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2542/QĐ- UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; Thông báo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid - 19; Quyết định số QĐ- UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng Covid - 19 mũi 2 cho toàn dân trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo cho người dân được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid - 19 BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 TP Móng Cái sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid - 19 mũi 2 đợt XV, năm 2021 đối với toàn dân trên địa bàn TP Móng Cái.

Tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 tại TP Móng Cái

Được biết, trong đợt tiêm này, Thành phố Móng Cái sẽ triển khai tiêm mũi 2 phòng Covid - 19 cho toàn bộ 100% đối tượng đã được tiêm vắc xin phòng Covid - 19 mũi 1 trên địa bàn thành phố Móng Cái tại 17/17 xã phường và hoàn thành trước ngày 30/10/2021 đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 của tỉnh Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, số người cần tiêm chủng mũi 2 trong tháng 10 là 43.868 người; số người phải tiêm mũi 1 do trì hoãn tiêm chủng là 2.000 người; đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi là 9.393 người. Thành phố cũng thực hiện phân loại đối tượng tiêm chủng theo loại vắc xin áp dụng cho người dân đủ điều kiện tiêm chủng đang sinh sống trên địa bàn thành phố, người lao động và làm việc trên địa bàn, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, các cơ quan đơn vị; người nước ngoài cư trú, sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.

Theo đó, đợt 1 tiêm vắc xin diện rộng Verocell tiêm nhắc lại mũi 2, Thành phố sẽ tổ chức tiêm tại 17/17 điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố trong đó 16 điểm tiêm tại các xã phường và 1 điểm tiêm tại Bệnh viện số 1 tiêm cho nhân dân phường Ninh Dương, người nước ngoài cư trú, sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố và các đối tượng cẩn trọng khi tiêm để đảm bảo toàn bộ quy trình tiêm phòng được thực hiện tốt, các điểm tiêm đảm bảo an toàn. Đợt 2, 3, 4 tiêm vắc xin Pfizer, AstraZenceca, Verocell nhắc lại mũi 2 tiêm tại Bệnh viện số 1.Thời gian cụ thể: đối với vắc xin Verocell tiêm nhắc lại mũi 2 từ ngày 9 đến ngày 12/10/2021 sẽ tổ chức tiêm cho 39.834 người tại 17 điểm tiêm; ngày 24/10/2021 tiêm cho 696 người tại Bệnh viện số 1; đối với vắc xin Pfizer tiêm nhắc lại mũi 2 ngày 14/10/2021 tiêm cho 1.392 người và ngày 24/10/2021 tiêm cho 1.213 người tại Bệnh viện số 1; đối với vắc xin AstraZenceca, tiêm nhắc lại mũi 2 vào ngày 14/10 và 27/10/2021 tổ chức tiêm cho 733 người tại Bệnh viện số 1.

Về nhân lực thành phố sử dụng nhân lực là cán bộ Trung tâm y tế, Trạm y tế các xã phường trên địa bàn đã được tập huấn về công tác tiêm chủng với 32 đội tiêm chủng gồm 128 đến 150 người. Bên cạnh đó, sẽ huy động thêm cán bộ tham gia hỗ trợ các phần việc chuẩn bị cho tiêm thực hiện nhập số liệu và điều tiết hướng dẫn đến các bàn tiêm và hướng dẫn khai báo y tế. Thành phố Móng Cái cũng đã bố trí 8 đội trực cấp cứu đảm bảo mỗi điểm tiêm chủng 1 Tổ cấp cứu là các y bác sỹ giàu kinh nghiệm, năng lực của tổ cấp cứu thường trực của Trung tâm y tế Thành phố và tổ cấp cứu do Sở y tế Quảng Ninh bố trí. Thành phố Móng Cái sẽ triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt, đảm bảo điều kiện an toàn, đúng đối tượng và hiệu quả; đồng thời, bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm, đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ - CP của Chính phủ và đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid - 19 tại điểm tiêm chủng.

Việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 là một trong những giải pháp quan trọng và cấp bách để phòng chống dịch Covid - 19 theo chiến lược 5 K + vắc xin + công nghệ với quyết tâm cao nhất là đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra nhằm giữ vững vùng xanh an toàn góp phần thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép’ trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH

Danh sách tệp đính kèm

Loading...