TP Móng Cái đã hoàn thành gần 80% đại hội chi bộ cơ sở

10/07/2022 10:40
Ngày 3/7 vừa qua, cùng với toàn tỉnh, TP Móng Cái đã hoàn thành đại hội ở 100 Chi bộ thôn, khu và hiện đang tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022- 2025. “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Phát triển” là tinh thần xuyên suốt ở các đại hội. Đến trung tuần tháng 7/2022, TP Móng Cái đã hoàn thành gần 80% đại hội chi bộ cơ sở.

Đảng bộ thành phố Móng Cái có 245 chi bộ trực thuộc đủ thời gian đại hội (trong đó: 56 chi bộ thôn; 44 chi bộ khu phố; 49 Chi bộ trường THCS, Tiểu học, Mầm non; 17 Chi bộ Công an xã-phường; 15 Chi bộ Quân sự xã – phường; 5 Chi bộ trạm y tế xã; 27 Chi bộ cơ quan hành chính; 8 Chi bộ trực thuộc đảng bộ đơn vị sự nghiệp; Chi bộ trực 14 chi bộ thuộc đảng bộ Công an, Quân sự; 10 Chi bộ trực thuộc đảng bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 10 chi bộ). Đến hết ngày 8/7, đã có 193 chi bộ tổ chức xong đại hội. 

Trong ngày 3/7/2022, Móng Cái hoàn thành Đại hội 100 chi bộ thôn, khu. Ảnh: Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam chúc mừng Đại hội chi bộ khu I Hòa Lạc 
Đến hết ngày 8/7, đã có 193 chi bộ tổ chức xong đại hội. Ảnh: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Chính quyền TP Móng Cái Đặng Quang Trung dự Đại hội Chi bộ Phòng Tư pháp

Việc tổ chức thực hiện Đại hội theo đúng quy trình hướng dẫn và tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ; coi trọng chất lượng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai hiệu quả mô hình “Dân tin - Đảng cử” ở thôn, khu phố. 100% Bí thư Chi bộ là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...