TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến về triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm

12/04/2024 19:02
Chiều 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về việc triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, đoàn thể trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại TP Móng Cái, dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP Móng Cái

Đến nay, bám sát các hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khối Đảng, đoàn thể triển khai việc xây dựng danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể. Các cơ quan cấp tỉnh và đơn vị cấp huyện đã và đang triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Thống nhất với ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm phải tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí việc làm, quản lý sử dụng biên chế công chức; trong đó phải tuân thủ các quyết định của Trung ương vừa ban hành, các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí, việc làm.

Các địa phương dự hội nghị trực tuyến

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, người đứng đầu các ban Đảng của Tỉnh ủy, trưởng các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, bí thư cấp huyện chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xây dựng vị trí việc làm, xác định cơ cấu ngạch công chức để đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức phải được tham gia đầy đủ vào quá trình xây dựng vị trí, việc làm; xác định ngạch công chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang công tác, đảm bảo tinh thần khách quan, khoa học, công khai, minh bạch, dân chủ.

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với thực tiễn khách quan của tỉnh, của từng địa phương; phù hợp với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo hướng tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tổ chức. Với khối lượng lớn, yêu cầu cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh phải chuẩn bị thật tốt để thực hiện chính sách tiền lương mới theo vị trí việc làm từ 1/7/2024, đảm bảo đúng người; đúng việc, đúng vị trí, việc làm; đúng chức danh lãnh đạo, quản lý…

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...