TP Móng Cái được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

20/09/2018 07:51
Ngày 19/9/2018, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1206/QĐ-TTg, quyết định công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Được biết, năm 2007, thành phố Móng Cái được công nhận đô thị loại III. Trong hơn 10 năm qua, thành phố Móng Cái đã tích cực phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian, tăng cường quản lý và xây dựng văn hoá đô thị, tăng quy mô dân số, đẩy mạnh xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm; lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước; mở rộng, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến phố chính…

Móng Cái hôm nay 

Trong những năm gần đây, thành phố Móng Cái đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, năm 2017 tăng  14,64% (so năm 2016). Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước (năm 2008 thu đạt 1.678 tỷ đồng, năm 2017 thu đạt 1.886,1 tỷ đồng). Công tác chi ngân sách được điều hành và kiểm soát theo dự toán, đảm bảo thực hiện tiết kiệm theo quy định của Chính phủ. Thu nhập bình quân theo đầu người tăng từ 1.443 USD (năm 2008) lên 3.680 USD (năm 2017). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố: đến năm 2017, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu khu vực nông nghiệp giảm dần (chiếm 9,4%), khu vực công nghiệp, xây dựng tăng cao (chiếm 38,4%); khu vực dịch vụ chiếm 52,3% (năm 2008, các tỷ trọng tương ứng chiếm 16,8%; 15,6% và 67,6%).

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...