TP Móng Cái nỗ lực tăng số đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao

05/03/2024 11:50
Với nhiều quyết tâm, TP Móng Cái đã tăng nhanh số lượng đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV giao, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã tập trung rà soát, phát hiện nguồn quần chúng để đào tạo, bồi dưỡng cho Đảng. Đồng thời chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức các lớp bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng rộng khắp đối với quần chúng.

TP Móng Cái nỗ lực tăng số đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao

Năm 2023, Thành phố Móng Cái đã kết nạp 245 đảng viên mới, vượt 40%KH (vượt chỉ tiêu NQ), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 4.600 người; Thành phố cũng đã tổ chức thành công Lễ công bố quyết định kết nạp 90 đảng viên mới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), 77 năm thành lập Đảng bộ Thành phố (19/10/1946-19/10/2023) và 15 năm ngày thành lập thành phố Móng Cái (24/9/2008-24/9/2023). 

Xứng đáng với niềm tin tưởng, kỳ vọng và bề dày truyền thống của Đảng bộ Móng Cái, các đảng viên mới của TP Móng Cái không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực công tác, khả năng vận động quần chúng; tích cực nghiên cứu nắm vững các chủ trương, đường lối các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là chức năng, nhiệm vụ của chi bộ nơi mình sinh hoạt, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình để cùng các đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, các chi, Đảng bộ thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống anh hùng, lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng, của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ thành phố Móng Cái cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiếp tục phát hiện, đưa vào danh sách cảm tình Đảng, theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên trong năm 2024.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...