TP Móng Cái nghe và lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng khu dân cư có liên quan về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc

04/04/2024 16:44
Ngày 4/4, TP Móng Cái tổ chức nghe và lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng khu dân cư có liên quan về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn TP Móng Cái.

 “Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được thiết lập để hướng dẫn, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc phát triển và bảo tồn kiến trúc, đảm bảo rằng các dự án kiến trúc đáp ứng được cả yêu cầu về phát triển kinh tế và nhu cầu về bảo tồn di sản văn hóa trong phạm vi Thành phố Móng Cái, phù hợp với đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 368/QĐ-Ttg ngày 16/3/2021 và nằm trong địa giới hành chính hiện hữu của thành phố Móng Cái theo Nghị định số 64/2006/NĐ-CP, ngày 23/06/2002 của Chính phủ và các đồ án quy hoạch khác có liên quan, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị 

Được biết, theo quy hoạch, Thành phố Móng Cái được phát triển theo cấu trúc vành đai và hướng tâm; gồm trung tâm hiện hữu, vành đai dịch vụ đô thị, vành đai chức năng và vành đai sinh thái. Trong định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 (Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021), Thành phố Móng Cái tiếp tục mở rộng đô thị về phía Nam gắn với khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc và về phía Tây (các xã Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa) gắn với đô thị Hải Hà để tạo nên vùng phát triển đô thị, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị Loại I. Các khu vực phát triển mở rộng được thực hiện theo hướng hình thành các khu chức năng dịch vụ, sản xuất, du lịch đồng bộ, gắn với các dự án chiến lược.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Nhung, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Móng Cái nêu lý do sự cần thiết phải lập “Quy chế quản lý kiến trúc đô thị "
Đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng khu dân cư có liên quan tham dự 

Thực tế hiện nay, các khu dân cư cũ, hạ tầng đô thị còn thiếu, xuống cấp dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng... ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Khung quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị chưa được xây dựng, dẫn đến hạn chế quản lý đô thị nói chung và kiến trúc nói riêng, thiếu chế tài để tuyên truyền và xử lý.

Đồng chí  Tạ Hoàng Vân,  Đại diện nhóm tư vấn Quy chế QLKT Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) trình bày dự thảo 
Đại diện cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào dự thảo 
Ghi phiếu đóng góp ý kiến về quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP Móng Cái 

Do đó, Quy định này là cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị,  làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, các quy hoạch chuyên ngành, tất cả các khu vực trong và ngoài đô thị tuân thủ định hướng quy hoạch chung.

Sau khi ghi nhận ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng khu dân cư có liên quan về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc, TP Móng Cái sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...