Banner công dân

TP Móng Cái phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày 10/1,TP Móng Cái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự.

Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu 

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua của Thành phố đã tập trung giải quyết nhiều khâu yếu, việc khó; các chỉ tiêu, mục tiêu, huy động được các tầng lớp nhân dân từ Thành phố đến cơ sở tham gia hưởng ứng, thực hiện. Trong đó trọng tâm là các phong trào: “Móng Cái tập trung nâng cao chất lương dịch vụ”, “Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ... Nhờ đó, Móng Cái hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ 23. Đặc biệt, năm 2019, Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Khu du lịch Trà Cổ, Móng Cái được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, hoàn thành GPMB dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân II; tổ chức thành công Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung 2019; tiếp tục duy trì là điểm sáng của Tỉnh về huy động sức dân để đầu tư, chỉnh trang đô thị.  

Nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được biểu dương, khen thưởng

3 đột phá chiến lược: phát triển kết cấu hạ tầng, công tác cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực cùng với xúc tiến thu hút đầu tư, chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” đạt kết quả tích cực, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được quan tâm, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư được nâng lên, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo và y tế, công tác an sinh xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu.

 Phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả rõ nét, toàn diện với mục tiêu thi đua là : Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Qua các phong trào thi đua đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, xuất hiện nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Đồng thời, Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến ngày càng được TP Móng Cái quan tâm chú trọng. Năm 2019, đã có 497 tập thể, 2.405 cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019, khẳng định sự đúng đắn, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cùng sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong các phong trào thi đua. Thời gian tới, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị và trở thành động lực, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; phát huy hiệu quả vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 với nội dung " Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững" .

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được biểu dương, khen thưởng.

 

Tin cùng chuyên mục

Thực tập chữa cháy tại Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương

Thực tập chữa cháy tại Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương


Thành đoàn Móng Cái  tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2020

Thành đoàn Móng Cái tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2020Phường Hòa Lạc tiếp xúc cử tri

Phường Hòa Lạc tiếp xúc cử tri


Hội nghị điển hình tiên tiến Phường Ka Long lần thứ V

Hội nghị điển hình tiên tiến Phường Ka Long lần thứ V


Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020

10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020

Công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch  đăng ký các gói kích cầu du lịch năm 2020

Công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký các gói kích cầu du lịch năm 2020
Những tủ điện “sắc màu Thanh niên”

Những tủ điện “sắc màu Thanh niên”