TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch

Từ ngày 22/9/2021, TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (mẫu gộp) đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Cầu phao Km3+4 Hải Yên để chủ động tầm soát Virus Sars-CoV-2.

Vị trí lấy mẫu cụ thể gồm: Tay nắm cửa xe, vô lăng, thành trong Container, bề mặt bao bì, bao gói hàng hóa, hàng hóa,...; Trường hợp doanh nghiệp, cư dân biên giới không thực hiện xét nghiệm tầm soát Virus Sars-CoV-2 sẽ tự chịu trách nhiệm và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Ngoài các biện pháp phòng chống dịch đối với người, 

hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch phải việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 

 Ban QLCKQT Móng Cái là đầu mối lập danh sách phương tiện, hàng hóa đến từ vùng dịch cần phải xét nghiệm tầm soát Virus Sars-CoV-2 trên cơ sở danh sách sắp xếp phương tiện thông quan; đồng thời thông báo và đề nghị doanh nghiệp, cư dân biên giới biết, thực hiện xét nghiệm.  Hỗ trợ thành viên Chi hội doanh nghiệp XNK thương mại-tổng hợp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Móng Cái triển khai xét nghiệm phương tiện, hàng hóa theo danh sách xét nghiệm đã lập, tiếp nhận kết quả xét nghiệm phương tiện, hàng hóa, báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.

Trong thời gian qua, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố Móng Cái đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn, duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngoài các biện pháp phòng chống dịch đối với người, việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch tiếp tục là biện pháp để TP Móng Cái chủ động tầm soát, kiểm soát an toàn môi trường xuất nhập khẩu, đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa của các doanh nghiệp, cư dân biên giới hoạt động xuất khẩu.

Chi tiết tại: 

/caches/editor/3a5/3a5080f9-3815-49db-a94c-f61e5f92a453.pdf

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...