TP Móng Cái sơ kết 03 năm (2021-2023) thực hiện các Chương trình MTQG gắn với thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

29/02/2024 17:28
Ngày 29/2, BCH Đảng bộ thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị, sơ kết 03 năm (2021-2023) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Móng Cái. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Nghị quyết số 06-NQ/TU), Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/TU, hướng đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững. 

Quang cảnh hội nghị 

Sau 03 năm (2021-2023), Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng linh hoạt các có chế, chính sách để thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo Thành phố phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, ổn định xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM, ngành nông nghiệp, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản chuyển dịch đúng định hướng; trong đó đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP (thành phố có 29 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, tăng 09 sản phẩm so với cuối năm 2020); sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị dần hình thành và thu hút một số doanh nghiệp tham gia đầu tư (lĩnh vực NTTS, trồng trọt, chăn nuôi).

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái báo cáo sơ kết 

Giai đoạn 2021-2023, toàn Thành phố giảm toàn bộ 39/39 hộ nghèo, đến nay, thành phố không còn hộ nghèo. Tập trung thực hiện nâng chất, bổ sung các tiêu chí/chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho 09/09 xã. Hiện có 05/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%); 02/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 40,0%) và 01/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 20,0%). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 76.611 triệu đồng/người/năm (trong đó các xã vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo đạt 70.957 triệu đồng/người/năm).

Đến hết năm 2023, thành phố không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Các nhiệm vụ, chuyên đề của các Chương trình MTQG được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô,Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái điều hành phần thảo luận 
Đại diện các ngành, địa phương phát biểu 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu còn lại theo các Chương trình MTQG gắn với thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam,Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG gắn với thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Móng Cái. Tuy nhiên, để đạt kết quả tích cực, Móng Cái cần nhìn thẳng thực tại, đối diện với nhiều trăn trở trong các vấn đề về phát triển sản xuất nông nghiệp, môi trường, thu nhập.... Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Móng Cái phải xác định đột phá, đó là đột phá về Sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, vùng đồng bào dân tộc và đột phá trong thực hiện các biện pháp, giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam,Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí Bí thư Thành ủy định hướng một số cách làm để các xã, phường linh hoạt thực hiện phù hợp theo tình hình thực tiễn, đó là: Phải có chủ trương, quyết liệt đưa dịch vụ về nông thôn, (du lịch cộng đồng, HTX dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp), yêu cầu tất cả các xã phải làm mô hình dịch vụ nông thôn, coi đó là mũi nhọn gắn với sản xuất và phát triển dịch vụ, chủ thể làm dịch vụ phải bắt đầu từ người dân. Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cần khẩn trương chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, quyết tâm giảm hộ cận nghèo, năm 2024 xóa 57 hộ cận nghèo.

Cùng với đó, các địa phương tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông kết nối, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tất cả các nhóm nhiệm vụ phải được thực hiện đồng bộ, chắc chắn, hiệu quả thực chất, phải lan tỏa khí thế trong dân, gắn trách nhiệm của nhà nước, của người dân trong việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh...

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...