TP Móng Cái tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép Tôm hùm đất

03/07/2024 17:07
Tôm hùm đất là loại động vật ngoại lai theo quy định tại theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT, ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên môi trường và không thuộc danh mục loài thủy sản được kinh doanh tại Việt Nam theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Đây là loài cấm nhập khẩu, buôn bán do chúng sẽ phá vỡ hệ sinh thái bản địa. Việc người dân mua tôm hùm đất làm thực phẩm cũng vi phạm pháp luật.

Tôm hùm đất được xếp vào danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo thông tư số 35/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Nghị định số 37/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019, tôm hùm đất không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, hiện chưa cấp phép nhập khẩu cho lô hàng tôm hùm đất nào.

Theo quy định, người nào có hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài xử phạt hành chính, việc nhập khẩu phát tán các loài ngoại lai xâm hại cũng có thể đối diện với xử phạt hình sự.

Theo Điều 246, Bộ luật Hình sự 2015, người nhập khẩu trái phép hoặc phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tôm hùm đất là nhóm sinh vật ngoại lai, có khả năng sinh sôi rất nhanh, ăn tạp và chứa nhiều mầm bệnh gây hại cho các loài tôm thông thường

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép Tôm hùm đất trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, của UBND Thành phố, BCĐ 389 Thành phố về công tác đấu tranh chống buôn lậu nói chung và việc vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép Tôm hùm đất nói riêng.

Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và các đơn vị thành viên: Tăng cường công tác điều tra cơ bản, thu thập thông tin, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép Tôm hùm đất theo quy định pháp luật.

Chi cục Hải quan Móng Cái: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng, lô hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp và hàng hóa của khách du lịch, cư dân biên giới không để không để các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục Hải quan để trà trộn, vận chuyển trái phép tôm Hùm đất qua Cửa khẩu vào Việt Nam, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đội Quản lý thị trường số 4: chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý các chợ, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại các chợ, các cơ sở kinh doanh thủy sản, nhà hàng, khách sạn có kinh doanh ăn uống… trên địa bàn để để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến mặt hàng tôm hùm đất theo quy định pháp luật.

Các Đồn Biên phòng trên địa bàn: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng lậu nói chung và tôm hùm đất nói riêng vào Việt Nam qua các cửa khẩu, lối mòn, lối mở trên tuyến biên giới theo địa bàn phụ trách.

Ban Quản lý chợ Móng Cái, chợ Asean, chợ Hải Đông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền tới các hộ kinh doanh tại các Chợ thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không kinh doanh, buôn bán, vận chuyển trái phép tôm hùm đất; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đội kiểm soát Hải quan số 1 – Cơ quan Thường trực BCĐ 389 Thành phố: Tăng cường công tác trao đổi, thu thập, phân tích thông tin, đánh giá, nhận diện đúng tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép tôm hùm đất để tham mưu cho BCĐ 389 Thành phố, UBND Thành phố trong công tác chỉ đạo, xử lý đảm bảo hiệu quả.

Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp phối hợp UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống thủy sản, các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh, buôn bán, nuôi trồng, sử dụng trái phép tôm hùm đất theo quy định.

Yêu cầu các tổ chức, hộ kinh doanh thủy sản, các nhà hàng, khách sạn kinh doanh ăn uống ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép tôm hùm đất

Ủy ban nhân dân các xã, phường: tăng cường công tác quản lý địa bàn chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra các cửa hàng, các tổ chức, hộ dân hộ kinh doanh và nuôi trồng thủy sản, các chợ, nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ ăn uống… trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tôm hùm đất. Tổ chức cho các tổ chức, hộ kinh doanh thủy sản, các nhà hàng, khách sạn kinh doanh ăn uống ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép tôm hùm đất. 

Trung tâm Truyền thông văn hóa chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang Fanpage của Thành phố… các quy định của pháp luật, chế tài xử lý đối với các hành vi liên quan về vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, nuôi trồng, sử dụng tôm hùm đất trái phép cũng như tác hại của tôm hùm đất đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát triển của loài này ra môi trường tự nhiên.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...