TP Móng Cái tập huấn ký số và rà soát tổng thể danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã để áp dụng trên phần mềm ISO điện tử

23/06/2022 13:14
Ngày 23/6, Ban Chỉ đạo ISO thành phố Móng Cái phối hợp với Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng- Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hướng dẫn ký số và rà soát tổng thể danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã để áp dụng trên phần mềm ISO điện tử.

Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo Ban chỉ đạo ISO TP Móng Cái, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO thuộc UBND các xã, phường, Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái đã được hướng dẫn ký số và rà soát tổng thể danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, từ đó áp dụng trên phần mềm ISO điện tử, cập nhật lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

TP Móng Cái tập huấn ký số và rà soát tổng thể danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã để áp dụng trên phần mềm ISO điện tử

Qua đó, đảm bảo mục tiêu 290 TTHC Cấp huyện và 117 TTHC cấp xã được rà soát, chuẩn hóa cung cấp mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của Tỉnh, và Cổng dịch vụ công Quốc gia, 100% quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã được ký số, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...