TP Móng Cái tham dự hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

19/05/2022 22:07
Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại TP Móng Cái, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu TP Móng Cái

Sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần củng cố và ngày càng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như những tác động thiết thực, to lớn mang tính chỉ dẫn hành động trong thực tiễn của tư tưởng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quảng Ninh, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 triển khai thực hiện với trọng tâm xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, trước hết là các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự quê hương, đất nước, phụng sự nhân dân.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và gắn với nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, trao đổi những kinh nghiệm của từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp, các ngành trong cả nước. Kết quả đó góp phần siết chặt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tập trung thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên trì tuyên truyền việc học và làm theo Bác; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...