Banner tin

TP Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 5/2, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết số 10-NQ/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. TP Móng Cái tham dự hội nghị qua đường truyền trực tuyến.

 

Đầu cầu Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến 

Quán triệt về Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức quán triệt trực tiếp Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh tới 186 xã, phường, thị trấn. Việc này không chỉ tiết giảm chi phí, thời gian, mà quan trọng nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo cấp trên, rút ngắn thời gian triển khai Nghị quyết. Qua đó, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm tổ chức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ có tăng trưởng cao hơn năm 2017. Tỉnh Quảng Ninh cũng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới khi một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ đi vào hoạt động và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 tới đây. Quan trọng hơn, sự đồng thuận, đồng lòng của cán bộ đảng viên, nhân dân sẽ là yếu tố thuận lợi rất lớn để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018.

Năm 2018, Tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ các chỉ tiêu được đặt ra trong Nghị quyết số 09, trong đó, đặc biệt chú ý đến chỉ tiêu thu ngân sách, thu nội địa tăng 10% so với số thực hiện năm 2017, nhưng không thấp hơn 30,360 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 18 giải pháp quan trọng. Đó là, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 3-3-2015 của Tỉnh ủy; đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tiếp tục nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ và chất lượng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu học tập 02 Nghị quyết 

Cùng với đó, Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên; phát triển KHCN; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng và phát triển Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; tập trung thực hiện chủ đề công tác năm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập và cụ thể hóa triển khai Nghị quyết vào thực tế nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18-12-2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước…

Nghị quyết đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu công tác tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền…

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh các nhóm giải pháp đề ra, Tỉnh ủy đã ban hành các quy chế, quy định thực hiện Nghị quyết. Sau hội nghị, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể, các ngành, địa phương trong tỉnh bám sát nội dung nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và triển khai đạt hiệu quả thiết thực Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sức lan toản trong toàn hệ thống chính trị./.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND TP Móng Cái kiểm tra an toàn hồ đập trong mùa mưa bão

Chủ tịch UBND TP Móng Cái kiểm tra an toàn hồ đập trong mùa mưa bão


“Truyền hình Móng Cái” sẽ phát sóng trên QTV1

“Truyền hình Móng Cái” sẽ phát sóng trên QTV1


Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Cách làm của TP Móng Cái

Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Cách làm của TP Móng Cái


Phối hợp tuần tra biên giới và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương

Phối hợp tuần tra biên giới và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương


Kiểm điểm kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020

Kiểm điểm kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra các công trình có nguy cơ ảnh hưởng bởi  bão số 4

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra các công trình có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão số 4


Đảng bộ TP Móng Cái thi hành kỷ luật 49 đảng viên

Đảng bộ TP Móng Cái thi hành kỷ luật 49 đảng viên


Đại hội Hội Nạn nhân chất độc Da camdioxin Phường Ka Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc Da camdioxin Phường Ka Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023


100% học sinh ở Móng Cái tham gia BHYT

100% học sinh ở Móng Cái tham gia BHYT


Hải Tiến cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Hải Tiến cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường.


“Tiếp tục đổi mới, phát triển sự nghiệp GĐ&ĐT”

“Tiếp tục đổi mới, phát triển sự nghiệp GĐ&ĐT”


TP Móng Cái chủ động cắt tỉa cây, cành lớn đảm bảo an toàn cho nhân dân

TP Móng Cái chủ động cắt tỉa cây, cành lớn đảm bảo an toàn cho nhân dân


Gần 500 học sinh THPT tham gia học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên TP Móng Cái

Gần 500 học sinh THPT tham gia học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên TP Móng Cái


861 học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới 2018- 2019

861 học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới 2018- 2019


“Hải Xuân cần đặc biệt tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo ANTT nông thôn”

“Hải Xuân cần đặc biệt tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo ANTT nông thôn”