TP Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính

Ngày 14/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính 9 tháng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới 13 địa phương cấp huyện và 177 xã, phường. Tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Móng Cái có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy.

 

TP Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính

9 tháng năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh theo đúng tinh thần “cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc” đảm bảo các KNTC, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, không bị gián đoạn, đứt gãy, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành 1 chỉ thị, 2 thông báo kết luận và tổ chức giám sát về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Tỉnh uỷ và trực tiếp người đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đặc biệt quan tâm tới việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã nêu gương thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của Quy định 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; trực tiếp tiếp công dân và đối thoại với công dân, thông qua đối thoại đã chỉ đạo, định hướng giải quyết nhiều vụ việc có tình, có lý, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

UBND tỉnh duy trì công tác nắm tình hình địa bàn tại các địa phương để kịp thời xử lý những vụ việc mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Đồng thời, thành lập Hội đồng tiếp công dân của tỉnh và Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC, kiến nghị tỉnh Quảng Ninh. Đây là những mô hình mới nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC và tham gia tố tụng các vụ án hành chính của tỉnh.

Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2021, dù số lượng đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền ở các cấp tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm 2020, tạo ra sức ép lớn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhưng kết quả về tỷ lệ giải quyết vẫn đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong việc tăng cường giải quyết đơn thư của công dân đúng theo nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Móng Cái có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy.

Tại TP Móng Cái, 9 tháng đầu năm 2021, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội; Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Thành phố và các xã, phường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp công dân, đối thoại với dân, tiếp nhận, chỉ đạo các cơ quan thụ lý, giải quyết các nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị theo quy định của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ vào các ngày 01 và ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của Thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố đã thực hiện tiếp công dân được 306 lượt (tăng 143 lượt so cùng kỳ).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, 9 tháng qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính. Nhiều vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trên địa bàn với Đảng, chính quyền, chế độ. Nhân dân ủng hộ, đồng thuận, đồng lòng, đồng sức trong triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tuy nhiên, việc dành thời gian tiếp công dân của cấp huyện, cấp xã có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời về thông tin. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như cơ chế, chính sách liên quan đến công tác này chưa đồng bộ, quy định pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai phức tạp, nhiều thay đổi, còn nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình vận dụng các quy định, cần thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân chủ quan dẫn tới các hạn chế trên là do công tác tổ chức thực hiện có việc, có lúc, có nơi chưa đi tới tận cùng.

Hội nghị được trực tuyến tới 13 địa phương cấp huyện và 177 xã, phường

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh có hoạt động KT-XH sôi động, nhu cầu đầu tư các dự án lớn. Để tiếp tục giữ niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư nói riêng và trong triển khai các chủ trương phát triển KT-XH nói chung đòi hỏi càng phải quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Vì vậy, phải tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt cấp xã, cấp huyện để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Đó là tiếp tục quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, KNTC làm tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, kết quả công tác. Trong đó, chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, hòa giải, vận động, thuyết phục công dân, chấm dứt KNTC không đúng, giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc mới phát sinh của nhân dân ngay từ cơ sở. Khi phát sinh KNTC phức tạp, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền ở cấp xã, cấp huyện, cơ quan, tổ chức, phòng, ban ở cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn; tổ chức ngay đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết sát thực tế sự việc, thấu tình, đạt lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết KNTC và tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền KNTC để cố ý vi phạm pháp luật.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án, công an nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài theo quy định pháp luật để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với các vụ việc công dân tập trung KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung rà soát cụ thể từng vụ việc, đánh giá khách quan, toàn diện, tác động, hiệu quả của quá trình giải quyết vụ việc từ trình tự, thủ tục pháp lý, điều kiện lịch sử, thực tiễn của địa phương, chính sách, pháp luật đã áp dụng, tính khả thi các biện pháp đã giải quyết, khả năng chấm dứt vụ việc….

Nếu kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền đã giải quyết hết nội dung KNTC, đúng quy định của pháp luật, có lý, có tình, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến đồng tình với nội dung giải quyết của địa phương, cấp ủy chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động, thuyết phục, giáo dục, làm rõ để công dân chấp hành biện pháp giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt KNTC, song công dân vẫn cố tình khiếu nại kéo dài thì ra văn bản từ chối thụ lý giải quyết, căn cứ vào hành vi vi phạm để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật để tạo căn cứ pháp lý cho việc xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, phải chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ các cơ quan quản lý, nhằm hạn chế phát sinh KNTC, nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các Ban Đảng của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, cùng với thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KNTC phức tạp, những địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên để chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử của Tòa án nhân dân; chú trọng làm tốt công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. MTTQ và các tổ chức - chính trị xã hội có chương trình giám sát sâu, chọn vụ việc cụ thể để tạo sức lan tỏa. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về tiếp công dân, giải quyết KNTC.Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, nhiều chiều.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tạo điều kiện cho người dân mở rộng tối đa quyền của mình theo quy định pháp luật; khuyến khích công dân khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính ra Tòa án nhân dân; tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...