TP Móng Cái tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021, Thành phố tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội. Những tháng cuối năm, TP Móng Cái kiên trì thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân gắn với thực hiện "Mục tiêu kép" trong công tác phòng, chống dịch.

 

TP Móng Cái đẩy mạnh tiêm chủng phòng Covid-19 trên diện rộng

Theo đó, TP Móng Cái đã triển khai thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Vận hành, duy trì chế độ trực 24/24h/7 Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và 17 xã, phường; thiết lập và đưa vào vận hành đường dây nóng phòng chống dịch cấp Thành phố, cấp xã.

Toàn Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chiến lược “vắc xin” phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức tiêm phòng vắc xin mũi 2 cho Nhân dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Một số hoạt động dịch vụ được mở lại, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ với quy trình phòng, chống dịch. Tính đến ngày 30/9/2021, trên địa bàn Thành phố không phát sinh ca bệnh dịch Covid-19. Thành phố đã triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho gần 75.000 người, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm; 72,5% dân số trên địa bàn; số người đã tiêm đủ 2 mũi gần 32.000 người; số người đã tiêm mũi 1 trên 42.300 người.

Phun khử khuẩn thường xuyên tại các khu vực Cửa khẩu, lối mở, điểm kiểm tra hàng hóa XNK

Mới đây, ngày 29/9, UBND thành phố đã ban hành Công văn hỏa tốc về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cụ thể, UBND thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu ”Không có Covid-19” sang ”Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương với 3 chủ thể chính là Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân. Trong đó, Nhà nước là chủ thể quản lý, phải đi trước một bước và chính quyền cơ sở là trọng tâm trong chiến lược phòng, chống dịch mới; Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là ”chiến sĩ” quyết định sự thành công trong phòng, chống dịch; phải được trang bị đẩy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết nhất để chủ động phòng, tránh dịch bệnh cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Từng cơ quan, doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị phương án, kế hoạch thích ứng an toàn, đảm bảo an toàn để sản xuất; yêu cầu người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng, tránh dịch mọi nơi mọi lúc, động viên người lao động tập trung làm việc, không ra ngoài tỉnh nếu không thực sự cần thiết để giữ vững sức sản xuất của doanh nghiêp, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý IV/2021.

Thời gian tới, TP Móng Cái tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân gắn với thực hiện "Mục tiêu kép"; chiến lược "Vaccine + 5K + công nghệ + truyền thông"; phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đề cao vai trò chính quyền cơ sở và ý thức của người dân, người lao động. Đồng thời chủ động chuyển sang thích ứng với dịch bệnh Covid-19 với lộ trình, bước đi cụ thể, chắc chắn, có kiểm soát để vừa khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, vừa có giải pháp an toàn, giảm thiểu tác hại của dịch bệnh gây ra./.

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...