TP Móng Cái tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (01/7)

01/07/2021 09:44
Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (1/7) năm nay có chủ đề truyền thông: “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đợt truyền thông cao điểm để chào mừng với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, từ ngày 25/06 đến ngày 05/07/2021, BHXH TP Móng Cái tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chủ đề, các thông điệp truyền thông kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam (01/7) tại trụ sở và các trục đường chính; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái xây dựng các tin, bài phản ánh kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn  trong thời gian qua; thông tin, truyền thông chủ đề và các thông điệp kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam sâu rộng đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, BHXH thành phố tăng cường truyền thông ý nghĩa, tiện ích việc sử dụng VSSID - BHXH số; tuyên truyền, vận động trực tiếp tới nhân dân về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trực quan được thực hiện 

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT của Móng Cái đã đạt trên 95% dân số, tỷ lệ người cài đặt thành công Vssid đạt 95% kế hoạch BHXH Tỉnh giao. Để đảm bảo chỉ tiêu Tỉnh giao và phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, BHXH TP Móng Cái tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm người tham gia, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp đảm bảo thực hiện tốt nhất các quy định trong phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh, các trường học, UBND các xã phường, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, kết hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Vssid, khi người dân thấy được tiện ích của ứng dụng sẽ tích cực tham gia BHYT.

Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, tỷ lệ người cài đặt thành công Vssid ở Móng Cái

đạt 95% kế hoạch BHXH Tỉnh giao

Thông qua các hình thức truyền thông, hướng dẫn... nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao./.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...