TP Móng Cái tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

28/11/2023 21:12
Chiều 28/11, TP Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Móng Cái; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo Ban CHQS Tỉnh, Thành phố.

 

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, TP Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch đề ra. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đặc biệt tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 được cấp trên đánh giá cao. Công tác quản lý đất và công trình quốc phòng, công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh, hậu cần tại chỗ, công tác dân vận, phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, chú trọng. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được rà soát, kiện toàn về tổ chức biên chế, chất lượng chính trị; lực lượng DBĐV được quản lý chặt chẽ, thực hiện động viên kiểm tra, huấn luyện đảm bảo theo quy định. Công tác phối hợp phòng chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu. 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, TP Móng Cái đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, quản lý bảo vệ các công trình quốc phòng căn cứ hậu phương, khu vực quân sự ở địa phương. Trong năm, Ban CHQS Thành phố đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai đầu tư xây dựng dự án công trình quốc phòng trong căn cứ chiến đấu giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 43 tỷ đồng; đầu tư xây dựng trường bắn thao trường huấn luyện tổng hợp LLVT thành phố; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng chốt chiến đấu Dân quân thường trực xã Bắc Sơn; triển khai xây dựng công trình kho đạn hỏa lực; trụ sở Ban CHQS phường Trà Cổ; hệ thống nhà Sở Chỉ huy, công sự, trận địa tại thao trường; tham mưu thành lập và bảo đảm hoạt động cho Tiểu đội Dân quân thường trực phường Trà Cổ…

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố phát biểu tại hội nghị

Công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, công bằng, đúng luật; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tặng quà và tổ chức giao nhận quân, bàn giao cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tiếp nhận và giới thiệu việc làm cho 137 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương. Năm 2023 có 718 lượt tổ với trên 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ dội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với công an, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và nhân dân được các cấp ủy, chính quyền địa phương từ Thành phố đến cơ sở chú trọng, quan tâm đúng mức, đi vào chiều sâu, mở rộng đối tượng, đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng được nâng cao. 

Cùng với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng, Ban CHQS Thành phố đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh xét đề nghị Quân khu tặng Cờ Quyết thắng năm 2023.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu kết luận

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, TP Móng Cái tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; chỉ đạo các cụm địa bàn an ninh quốc phòng, cụm địa bàn an toàn, đơn vị an toàn hoạt động có hiệu quả, không để xảy ra những vấn đề phức tạp từ cơ sở. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, mô hình hiệu quả về quốc phòng, an ninh ở cơ sở, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng làm rõ những kết quả đạt được trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; đồng thời đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024. 

Thượng Tá Hoàng Minh Vương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thành phố phát biểu
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2024, góp phần thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các đơn vị LLVT, phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cấp ủy, chính quyền các xã phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh toàn diện. Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Thành phố trong lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024. 

Tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ. Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng khi có lệnh; làm tốt công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo số lượng, chất lượng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, ban ngành của Thành phố cần chủ động xác định kế hoach, nội dung và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác QP, QSĐP của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, TP Móng Cái đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023./.

 

Hải Ninh - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...