TP Móng Cái triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

08/10/2021 17:25
TP Móng Cái triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết đinjh 28/2021-QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

TT TT&VH
BHXH
Loading...