TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ quý II về “thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”

10/04/2024 17:11
Ngày 10/4, TP Móng Cái kiểm điểm tiến độ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II về “thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì. Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái dự.

Theo số liệu thống kê đến hết ngày 31/12/2023 trên địa bàn thành phố có 29.694 hộ, trong đó thành phố không còn hộ nghèo; 57 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số hộ dân trên địa bàn. 

Trong quý I/2024 UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, UBND xã, phường thực hiện các giải pháp giảm hộ cận nghèo, từ khâu rà soát, xác định tiêu chí thiếu hụt cụ thể của từng hộ nghèo cùng với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức vươn lên thoát cận nghèo của các thành viên cận nghèo để đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện giảm nghèo.

Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,... đã được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Quang cảnh Hội nghị 

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã phường cơ bản đã bám sát nội dung phân công trong kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 16/02/2024 của UBND thành phố để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phương án hỗ trợ hỗ trợ giảm nghèo, các đơn vị tích cực chủ động có các hoạt động thiết thực hiệu quả trong công tác giảm nghèo như Hội LHPN thành phố, Chi Hội phụ nữ công an Thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND phường Bình Ngọc, xã Quảng Nghĩa, xã Vạn Ninh, Ninh Dương,...

Tính đến hết quý I năm 2024 toàn Thành phố không còn hộ nghèo, giảm được 12/57 hộ cận nghèo = 21% so với mục tiêu phấn đấu thành phố giao, trong đó: Bình Ngọc giảm 03/6 hộ = 50%; Hải Đông giảm 01/5 hộ = 20%; Vĩnh Thực giảm 01/1 hộ = 100%; Hải Xuân giảm 01/2 hộ = 50%; Vạn Ninh giảm 01/6 hộ = 16%; Hải Tiến giảm 02/7 hộ = 14%; Ninh Dương giảm 01/4 hộ = 25%; Hải Hòa giảm 01/7 hộ = 14%; Trà Cổ giảm 01/4 hộ = 25%.

Lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương phát biểu về giải pháp thực hiện giảm nghèo 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo giải pháp thực hiện giảm hộ cận nghèo trong thời gian tới. Mục tiêu là tiếp tục duy trì Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để phấn đấu đến hết quý II/2024 giảm 40/57 hộ cận nghèo = 70% kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái dự, phát biểu 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái yêu cầu các tổ chức, xã phường, cá nhân được phân công triển khai, phối hợp theo kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/02/2024 của UBND thành phố tiếp tục xây dựng, điều chỉnh phương án, huy động nguồn lực theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, UBND các xã, phường;  sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo và khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên của người dân, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ. 

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì, phát biểu kết luận 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững từ Thành phố đến các xã phường; thường xuyên rà soát nắm vững tình hình, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Đôn đốc các phòng ban cơ quan cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

Tiếp tục làm tốt việc huy động sự chung tay góp sức trong công tác giảm nghèo bền vững của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Cơ bản đến hết tháng 6/2024 đảm bảo tiến độ giảm hộ cận nghèo. 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...