TP Móng Cái triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

19/01/2022 22:32
Chiều 19/1, TP Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Móng Cái năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ phong trào dự chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo một số phòng, ban ngành cùng dự. Các xã phường tham gia họp qua hệ thống trực tuyến.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ phong trào phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, UBND Thành phố, BCĐ phong trào thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy, triển khai các nội dung và giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từng nội dung có sự phân công rõ trách nhiệm, cụ thể hóa trong thực hiện các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị ở địa phương. Việc triển khai công tác thẩm định, bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào đã có nhiều sáng tạo, huy động sự tham gia vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của các cơ quan thành viên BCĐ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, đặc biệt tập trung triển khai 2 mục tiêu, 5 nội dung trọng tâm và 7 phong trào trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của BCĐ phong trào các cấp được tiến hành thường xuyên. Việc tổng kết, đánh giá gắn với kiểm điểm nhiệm vụ và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích được thực hiện tốt. Từng nội dung của phong trào đều hướng đến người dân là chủ thể, phát huy vai trò và sự tham gia của nhân trong quá trình thực hiện. Năm 2021, thành phố có 21.953/23.691 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,2%; đạt 100% so với cùng kỳ.

Công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo các cấp triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Nhờ đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Sự lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến, từ đó làm động lực để Móng Cái quyết tâm hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, xã hội cũng được thành phố quan tâm thực hiện, đặc biệt là việc huy động các nguồn lực từ nhân dân phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở…Nhờ đó đã đáp ứng được nhu cầu giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thành phố, cũng như hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thành phố hiện có 9/17 xã, phường đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa cấp xã; 101/101 thôn khu đã có Nhà văn hóa phục vụ tổ chức các hoạt động.

Đến nay, 100% các thôn/khu trên địa bàn thành phố đã xây dựng và đi vào thực hiện “Hương ước, quy ước thôn/khu”. Qua đó góp phần quan trọng vào hoạt động tự quản trên địa bàn, hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp trong từng thôn, khu. 17/17 xã, phường trên địa bàn thành phố Móng Cái đã thành lập được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" cấp cơ sở. Cùng với đó là việc củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban vận động cấp thôn/khu. 100% BCĐ phong trào xã, phường đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và triển khai các chỉ tiêu Thành phố giao, thực hiện việc thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo quy trình.

Năm 2021, thành phố Móng Cái có 101 thôn/khu phố giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, đạt tỷ lệ 100%, tăng 6% so với năm 2019 và đạt 105% chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh giao. Trong đó có 17 khu dân cư văn hóa tiêu biểu, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa liên tục từ 5 đến 15 năm. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được triển khai tích cực với 966 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa đạt 93,5%. Phong trào thể dục, thể thao đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và loại hình hoạt động; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31%. Trên địa bàn thành phố hiện có 176 Câu lạc bộ - đội thể thao cấp xã phường tập luyện TDTT thường xuyên ở nhiều bộ môn với sự tham gia trên 3000 người; với 12 nhà tập luyện và thi đấu thể thao, 150 sân cầu lông, 110 sân bóng chuyền, 45 bàn bóng bàn, 52 sân bóng đá đơn giản, 12 sân Tennis, 04 sân bóng rổ, 5 bể bơi, 1 sân golf...

Việc xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành phong trào rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong mỗi gia đình, dòng họ, mỗi làng, khu phố và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid-19, từ thiện nhân đạo…góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin Thành phố báo cáo kết quả tại hội nghị

Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Thành phố xác định tập trung các giải pháp cụ thể nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của phong trào, trong đó: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh phong  trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong các phong trào thi đua yêu nước.Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo trong việc kiểm tra, hướng dẫn triển khai các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu đạt tỷ lệ Gia đình văn hóa trên 95%; 95 thôn, khu giữ vững danh hiệu “Thôn - khu phố văn hóa”; 4/17 xã, phường đạt và giữ vững danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCĐ phong trào các cấp theo hướng: Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Các xã phường dự họp và đóng góp ý kiến qua hệ thống trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại để triển khai nhiệm vụ có hiệu quả trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ phong trào nhấn mạnh, năm 2022 tiếp tục bám sát Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ Thành phố về triển khai nhiệm vụ công tác năm và các đề án, nghị quyết, chỉ thị chuyên đề, cụ thể hóa các nội dung phong trào bằng các chương trình hành động, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể. Tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền để tạo sự chuyển biến nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, địa phương, toàn xã hội về vai trò, vị trí của văn hóa; phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Hoàn thiện về quy chế công nhận các danh hiệu, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh triển khai các quy định của Chính phủ; đổi mới việc bình xét, công nhận, dân chủ, hiệu quả. Nâng cao ý thức của cộng đồng trong giữ vững các danh hiệu, phát huy truyền thống gương mẫu đi đầu của các thôn, khu phố. Động viên khen thưởng kịp thời, công tác đánh giá đảm bảo khách quan, hiệu quả; tích cực lồng ghép phong trào với các hoạt động khác của địa phương. Quan tâm đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng văn hóa công sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn năm 2022 sẽ gặt hái nhiều kết quả tích cực hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Nhiều cá nhân, tập thể được khen tặng nhân dịp này

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021. Hội nghị cũng khen thưởng các cá nhân, tập thể trong triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao TP Móng Cái lần thứ VII, năm 2021; trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2000 - 2020./.

 

Hải Ninh - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...