TP Móng Cái triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường

14/09/2023 14:00
UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 8/9/2023 về việc thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch; tập trung tiêu độc, khử trùng đặc biệt là đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và tại hộ gia đình, cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm trên địa bàn thành phố; các điểm giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở giết mổ tập trung của Công ty TNHH Phú Lâm; các chợ có hoạt động buôn bán gia súc gia cầm sống và sản phẩm động vật phải quét dọn sạch rác, phân thải và tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật, vật dụng liên quan sau mỗi phiên chợ; phun khử trùng các phương tiện, dụng cụ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trước khi vào/ra chợ; những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ cuối mỗi phiên chợ; quét dọn, thu gom và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt. Tổ chức quét dọn vệ sinh, tiêu độc 1 lần/tuần các nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm.

Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ. Quét dọn và phun khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy; phân, rác thải được xử lý chôn hoặc đốt.

Tại các khu vực cửa khẩu, biên giới: Bố trí hố sát trùng với chiều dài hố dài hơn 1 vòng bánh xe để khử trùng bánh xe các phương tiện qua lại. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đưa vào trong nước tiêu thụ. Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cơ sở giết mổ tập trung, nhỏ lẻ tự tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng dưới sự giám sát của UBND xã, phường, cán bộ thú y cơ sở và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố.

Phun khử khuẩn trên địa bàn phường Trần Phú

Các xã, phường thành lập các tổ, đội phun thuốc khử trùng, tiêu độc cho các hộ gia đình, các chợ buôn bán động vật, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, các khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; vận động các tổ chức đoàn thể, các hộ chăn nuôi cùng tham gia thực hiện vệ sinh môi trường. Hướng dẫn bắt buộc các hộ gia đình chăn nuôi hàng ngày quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm, thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh trước khi phun khử trùng. Định kỳ phun khử trùng, tiêu độc bằng nguồn thuốc khử trùng do cán bộ thú y xã, phường cấp một tuần một lần.

Đối với chợ 3, chợ Asian, chợ Ka Long, chợ : Ban quản lý chợ hướng dẫn, đốn đốc các hộ buôn bán thực phẩm thường xuyên vệ sinh tại điểm kinh doanh; Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc những nơi giết mổ, điểm bán thực phẩm gia súc, gia cầm. Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu tổ chức phun tiêu độc khử trùng các phương tiện vận tải qua cửa khẩu.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ngành chức năng, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./. 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...