TP Móng Cái tuyên truyền, ký cam kết triển khai kế hoạch chuyển đổi vật liệu nổi trong NTTS

14/04/2022 09:56
Ngày 14/4/2022, TP Móng Cái tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết triển khai kế hoạch chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP 08:2020) trên địa bàn thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các địa phương và các hộ NTTS trên địa bàn.

Việc thay thế, chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm sử dụng các sản phẩm phục vụ nuôi trồng an toàn, thích ứng với tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển và phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế biển của địa phương, nâng cao năng suất, chất luợng, hiệu quả NTTS, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động NTTS. TP Móng Cái đã thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện chuyển đổi từ tháng 4/2021, tuy nhiên, tiến độ còn chậm.

Quang cảnh hội nghị Lãnh đạo các địa phương và đại diện hộ NTTS phát biểu ý kiến Đại diện công ty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát giới thiệu về sản phẩm phao HDPE

Căn cứ các quyết định, thông báo, hướng dẫn của Tỉnh và TP Móng Cái, theo kế hoạch, từ ngày 09/4/2022 trở đi, tất cả các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện thay thế, chuyển đổi, sử dụng vật liệu làm phao nổi theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Trong đó, ưu tiên chuyển đổi trước các vật liệu phao xốp dùng để nuôi hàu, nuôi biển, phấn đấu trước ngày 15/5/2022, 100% các tổ chức, cá nhân đang dùng phao xốp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi hàu, nuôi biển) trên địa bàn thành phố Móng Cái phải thực hiện chuyển đổi sang sử dụng vật liệu nổi theo quy chuẩn (QCĐP 08:2020/QN).

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái đề nghị các địa phương và các hộ dân nghiêm túc thực hiện

Tại Hội nghị, các hộ dân bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng việc thay thế, chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong NTTS và thống nhất cùng các địa phương tổ chức thực hiện theo thời gian cam kết. Thành phố Móng Cái sẽ thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, đôn đốc  việc thực hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...