Thông tin giới thiệu

Trạm Kiểm sát LH Km 15 - Bến tàu Dân Tiến

12/02/2011 17:56

Nhiệm vụ, quyền hạn: 

Trạm Kiểm soát LH km15 - Bến tàu Dân Tiến thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

Các bộ phận trực thuộc:

- Đội kiểm tra hàng hoá tại Km 15: kiểm tra, giám sát, tính thuế hàng hoá qua trạm km15.

- Đội kiểm tra hàng hoá tại Bến tàu Dân Tiến: kiểm tra, giám sát, tính thuế hàng hoá qua trạm tại Bến tàu Dân Tiến

- Đội kiểm soát chống lậu

- Đội kiểm tra, hướng dẫn trật tự an toàn giao thông: thực hiện việc phân luồng và hướng dẫn phương tiện chở hàng hoá nhập khẩu đến vị trí kiểm tra theo quy định.

Trung tâm TT và VH
Loading...