Ngân hàng CSXH TP Móng Cái:

Triển khai chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

20/05/2022 10:40
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Móng Cái đã và đang triển khai chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngân hàng CSXH TP Móng Cái: Triển khai chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Đén thời điểm này, Ngân hàng CSXH TP Móng Cái đã tiến hành giải ngân được 5.660 triệu đồng các khoản cho vay của chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Đối với các hộ nghèo và cận nghèo sẽ được vay vốn từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất cho vay 1,2%/năm.

Trên cơ sở rà soát đúng, đủ, chính xác các đối tượng có nhu cầu vay vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Móng Cái sẽ nhanh chóng giải ngân cho vay, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đưa vốn kịp thời đến người dân.

Được biết, trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Móng Cái được phân bổ nguồn vốn là 19,460 triệu đồng để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách gồm: Cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015 NĐ - CP và Nghị định số 74/2019/NĐ- CP; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-Cp và khoản 10, điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ- CP; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg; cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ- TTg nhằm tạo điều kiện phục hồi và tạo đà tăng trưởng kinh tế - xã hội vì mục tiêu an sinh xã hội./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...