Triển khai công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2022

13/01/2022 18:16
Chiều 13/1, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

 

Tổng kết công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021

Năm 2021, hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn thành phố tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, việc đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thành phố nên hoạt động sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp đều đạt và vượt so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp (giá so sánh) ước cả năm đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 7,6% so CK. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng đạt 103,1% KH, bằng 103,7% so với CK; tổng đàn gia súc, gia cầm toàn Thành phố bằng 121,1% CK; diện tích trồng rừng tập trung được 544,1 ha, đạt 181,4% KH, bằng 118,9% CK; tổng sản lượng thủy sản thực hiện bằng 125,2 CK.

UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM cần đạt trong năm 2021; trên địa bàn các xã NTM đã xây dựng được 21 vườn mẫu, 598 hộ NTM kiểu mẫu. Với cách làm sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, năm 2021 trên địa bàn Thành phố có 02 xã là Vạn Ninh, Bắc Sơn được công nhận xã NTM nâng cao. Tổng giải ngân xây dựng NTM năm 2021 là 20.718 triệu đồng đạt 85,6% (trong đó nguồn ngân sách thành phố đối ứng là 19.550 triệu đồng, đạt 84,8% KH; nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 1.167 triệu đồng, đạt 100% KH).

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã trao đổi, làm rõ hơn kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, trao đổi một số giải pháp về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng; kết quả phối hợp và các giải pháp thực hiện trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021; các giải pháp phát triển ngành thủy sản và công tác phòng chống dịch bệnh ngành thủy sản; các giải pháp khắc phục hiện tượng người dân bỏ ruộng trong vụ Đông Xuân năm 2020-2021 và công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022; những kinh nghiệm trong xây dựng xã đạt xã NTM kiểu mẫu; công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia xây dựng tuyến đường ngõ, xóm sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn các thôn…

UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, về sản xuất Nông nghiệp, trên cơ sở, kế hoạch, chỉ tiêu của Thành phố giao, các xã, phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và có giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, khu để làm căn cứ triển khai thực hiện; Đảng ủy phải họp, banh hành Nghị quyết chuyên đề về sản xuất Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tập trung cao độ công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không bỏ hoang diện tích gieo trồng. Các xã, phường sớm chỉ đạo các thôn, khu tổ chức vệ sinh, nạo vét kênh mương nội đồng để đảm bảo nước tưới tiêu; chỉ đạo nhân dân làm đất, xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cung ứng giống để dảm bảo giống sản xuất vụ Đông xuân.

Về thủy sản, các xã, phường ven biển tập trung phát triển lợi thế con Tôm thẻ chân trắng; tiếp xục xử lý nghiêm hoạt động khai thác thủy hải sản trái phép. Tiếp tục rà soát, quản lý phương tiện được phép khai thác thủy sản; tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Về chăn nuôi, tập trung phát triển 2 sản phẩm lợi thế là bò thịt và lợn Móng Cái; tập trung công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm soát vệ sinh thú y động vật. Tập trung công tác kiểm kê rừng; Chủ động tăng cường tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng, PCCCR trong cộng đồng dân cư.

UBND Thành phố khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tỏng chương trình xây dựng NTM năm 2021

Liên quan đến chương trình xây dựng NTM, các xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, gửi về UBND Thành phố qua phòng Kinh tế để thẩm định triển khai thực hiện, yêu cầu Kế hoạch phải chi tiết từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, rõ ràng; chú trọng phân công cụ thể theo hướng “rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và người chịu trách nhiệm” với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.  Các xã NTM tập trung cao độ triển khai công tác xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục vào cuộc cùng với UBND Thành phố triển khai công tác nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, nhất là trong chương trình xây dựng NTM.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 29 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...