Banner tin

Triển khai công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Sáng 9/1, UBND Thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản và Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Triển khai công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân từ Thành phố đến cơ sở, vì vậy kết quả sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp trong năm 2018 trên địa bàn Thành phố đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với kế hoạch và cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 5,38%CK; tổng sản lượng lương thực cây có hạt tăng 16%CK; đàn gia súc gia cầm tăng 5,4% so CK; sản lượng thủy sản tăng 4,1%CK.

Trong năm 2018, Thành phố đã thực hiện hoàn thành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, quy hoạch lớn thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; các giải pháp khắc phục tình trạng nhân dân bỏ ruộng được triển khai hiệu quả ở một số địa phương như: Hải Xuân, Hải Tiến, Vạn Ninh, Quảng Nghĩa;...việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của Hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nông lâm, ngư nghiệp, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Kết quả thu hút các nguồn lực đầu tư từ các thành phần Kinh tế vào nông nghiệp được cải thiện: Hiện đang hoàn thiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn FLC; dự án chăn nuôi bò của Công ty TNHH Phú Lâm mở rộng đáng kể so với quy mô năm 2017; bộ mặt nông thôn và đời sông nông dân không ngừng được nâng lên. Công tác phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan đơn vị hữu quan trên dịa bàn, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy ủy, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố trên lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được tăng cường.

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, một số tiêu chí nông thôn mới các xã đã thực hiện đạt tiến độ đề ra; nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn Thành phố đã có chuyển biến tích cực; kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn được cải thiện; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với cách làm sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, từ một địa phương có xuất phát điểm NTM thấp so với các địa phương trong Tỉnh đến nay bình quân Thành phố đạt 18,87 tiêu chí/xã, 49,86/53 chỉ tiêu, tăng bình quân 9,45 tiêu chí, 17,21 chỉ tiêu so với năm 2017 và cao hơn mức bình quân của Tỉnh. Đặc biệt, năm 2018 thành phố Móng Cái đã hoàn thành đạt chuẩn NTM đối với 03 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn Thành phố lên 09/09 xã, sớm 02 năm so với kế hoạch tỉnh giao.

Phong trào xây dựng thôn khu kiểu mẫu đạt nhiều kết quả, đến nay đã có 05/55 thôn đạt chuẩn thôn NTM. Công tác quy hoạch,cơ sở hạ tầng, Thành phố đã tập trung nguồn lực lớn cho chương trình NTM, tổng nguồn vốn đầu tư năm 2018 trong Chương trình xây dựng NTM 192.870 tỷ đồng (bao gồm vốn Trung ương, vốn tỉnh, Thành phố và vốn lồng ghép, tín dụng) quan tâm đầu tư cho phát triển mô hình sản xuất, lấy người nông dân làm chủ thể thực hiện theo phương châm “Người dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; vận động cả hệ thống chính trị chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao, phát triển các sản phẩm OCOP, sản xuất theo chuỗi xây dựng xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững góp phần xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Biểu dương khen thưởng 13 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng Nông thôn mới năm 2018. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các địa phương, phòng, ban, đơn vị liên quan chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố trong công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2019 để xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện hiểu quả; tập trung ban hành lịch thời vụ gieo trồng, lịch nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết và áp dụng; tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ ruộng; kiểm tra, giới thiệu, cung cấp các nguồn giống cho nhân dân đảm bảo chất lượng; tăng cường hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp; triển khai thực hiện 1 số mô hình lớn như chuỗi sản xuất Lợn Móng Cái, mô hình nông nghiệp chất lượng cao; xử lý nghiêm hành vi khai thác thủy sản trái phép; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; tăng cường xử lý việc lấn chiếm bãi triều, xử lý tình trạng đánh bắt thủy sản hủy diệt.

Về xây dựng Nông thôn mới, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để công nhận Móng Cái hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy chính quyền các cấp phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể xác định các nhiệm vụ mục tiêu giải pháp lộ trình thực hiện, xác định các nguồn để huy động gắn với các hạng mục công trình dự án, công việc cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho tập thể và cá nhân phụ trách từng công việc, nhất là các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đề ra, cấp ủy phải ban hành nghị quyết chuyên đề là cơ sở lãnh đạo chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực dành cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã biểu dương khen thưởng 13 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2018.

 

Tin cùng chuyên mục

Quỹ BVMT Tỉnh phát động chương trình chung tay bảo vệ môi trường.

Quỹ BVMT Tỉnh phát động chương trình chung tay bảo vệ môi trường.


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên điểm thi THPT quốc gia

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương thăm, động viên điểm thi THPT quốc gia


Tặng 50 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tặng 50 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn


Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa IV

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa IV


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương kiểm tra 2 điểm thi THPT quốc gia

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương kiểm tra 2 điểm thi THPT quốc gia


Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển.

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển.


Tổng kết phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Tổng kết phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019


Đoàn kiểm tra Thành ủy Móng Cái: Kiểm tra về việc thực hiện Nghị Quyết số 25 -NQ/TW.

Đoàn kiểm tra Thành ủy Móng Cái: Kiểm tra về việc thực hiện Nghị Quyết số 25 -NQ/TW.


Khối MTTQ và các đoàn thể CT - XH thành phố: Hội nghị chuyên đề phòng chống buôn bán người và kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam.

Khối MTTQ và các đoàn thể CT - XH thành phố: Hội nghị chuyên đề phòng chống buôn bán người và kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam.


BHXH - Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2019

BHXH - Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2019


Giao ban công tác du lịch 6 tháng đầu năm 2019

Giao ban công tác du lịch 6 tháng đầu năm 2019


Tiếp xúc cử tri tại xã Hải đông, Hải tiến, Quảng nghĩa

Tiếp xúc cử tri tại xã Hải đông, Hải tiến, Quảng nghĩaĐại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri Vĩnh Thực, Vĩnh Trung

Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri Vĩnh Thực, Vĩnh Trung


Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Trung

Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Trung