Triển khai Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường

21/06/2021 21:09
Ngày 21/6, Hội Nông dân TP Móng Cái, Hội Nông dân Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường”. Đồng chí Lê Văn Định - Chủ tịch Hội nông dân TP Móng Cái tới dự.

Quang cảnh hội nghị

Dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường được Hội Nông dân Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ; chủ dự án là bà Nguyễn Thị Mai Cúc cùng 11 hộ thực hiện dự án tại phường Bình Ngọc - TP Móng Cái. Tổng số tiền thực hiện dự án trên 4.227.000.000 đồng trong đó vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân là 1 tỷ đồng; Thời gian thực hiện dự án 24 tháng; Phí 0,7%/tháng ( 8,4%/năm).

Đồng chí Lê Văn Định - Chủ tịch Hội nông dân TP Móng Cái 

Dự án nhằm giúp nông dân trong phường tận dụng lợi thế, tập trung sức lao động và có kỹ thuật nuôi tôm, mở rộng thành vùng sản xuất hàng hóa mang lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân, tạo nên những nhóm hộ liên gia liên kết trong sản xuất nuôi tôm theo hướng công nghiệp, nâng cao vai trò của tổ chức Hội. Hội Nông dân phường Bình Ngọc lập dự án đầu tư nuôi tôm đảm bảo vệ sinh môi trường, liên kết để phát triển sản xuất, với mục tiêu và nội dung cụ thể. Thông qua việc đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng nhằm sản xuất ra sản phầm phục vụ nhân dân trên địa bàn và các tỉnh bạn và khách du lịch, nhằm phát huy tối đa những thuận lợi về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào tại phường Bình Ngọc nói riêng và địa bàn thành phố Móng Cái nói chung. Xây dựng thành công Tổ nông dân liên kết nuôi tôm thẻ chân trắng đạt chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc triển khai dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường” thành công sẽ nâng cao vị trí vai trò của tổ chức Hội, thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân mức thấp nhất là 200.000 đồng/năm.

Ký kết thực hiện và giải ngân dự án

Đồng thời, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Qua đó, phổ biến trao đổi học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm đảm bảo chất lượng thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn thành phố Móng Cái. Trên cơ sở phát huy thế mạnh sẵn có của các hộ nuôi tôm trên địa bàn phường sẽ tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; giải quyết việc làm cho 25 lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 4.000.000đ đến 4.500.000 đ/tháng góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Móng Cái cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...