Banner tin

Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái

Triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng ủy cơ quan chính quyền Thành phố Móng Cái vừa tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng, triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố Móng Cái lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Hoàng Văn Thư, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố chủ trì.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố Móng Cái lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến tổ chức và hoàn thành vào khoảng đầu tháng 4 năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Thư, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái,

Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố chủ trì

Đại hội nhằm đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố khóa II; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIV.

Tại cuộc họp, Đảng ủy đã triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban, tổ giúp việc để chủ động thực hiện các nội dung.

Hiện tại, Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái gồm 24 chi bộ trực thuộc với trên 300 Đảng viên sinh hoạt.

Tin cùng chuyên mục

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm


Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020


Vận chuyển công dân Tỉnh ngoài đủ điều kiện từ Móng Cái về cách ly tại các cơ sở của Quân khu 3

Vận chuyển công dân Tỉnh ngoài đủ điều kiện từ Móng Cái về cách ly tại các cơ sở của Quân khu 3


Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND 5 phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ và Bình Ngọc.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND 5 phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ và Bình Ngọc.


Hội nghị trực tuyến thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Hội nghị trực tuyến thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020


Quảng Ninh (Việt Nam) tặng hàng hỗ trợ Quảng Tây (Trung Quốc) phòng chống dịch Covid19

Quảng Ninh (Việt Nam) tặng hàng hỗ trợ Quảng Tây (Trung Quốc) phòng chống dịch Covid19


Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long.


Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ


Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP Móng cái dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP Móng cái dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn


Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho Khu Phòng Thành (Trung Quốc)

Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho Khu Phòng Thành (Trung Quốc)


Những người đầu tiên hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 được về nơi cư trú

Những người đầu tiên hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 được về nơi cư trú


Xử lý nhóm đối tượng tuyên truyền về Pháp luân công

Xử lý nhóm đối tượng tuyên truyền về Pháp luân công


Chủ tịch Hội phụ nữ tâm huyết với môi trường xanh

Chủ tịch Hội phụ nữ tâm huyết với môi trường xanh


Sức lan tỏa từ một Chỉ thị

Sức lan tỏa từ một Chỉ thị


Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho TP Đông Hưng (Trung Quốc)

Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho TP Đông Hưng (Trung Quốc)