Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Chiều 30/11, TP Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021; triển khai công tác năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố; Đại tá Đặng Công Chúng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021

Năm 2021, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc. Nổi bật như: Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác QS, QPĐP; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng; nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện;  thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN... Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Thành phố đã phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, nhiệm vụ Quốc phòng – quân sự địa phương của Thành phố được Bộ CHQS tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ban CHQS Thành phố được Bộ CHQS tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2021.

Đại tá Đặng Công Chúng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn trong triển khai công tác quốc phòng – quân sự địa phương của Thành phố năm 2021, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đặng Công Chúng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của LLVT Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương 2021, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Đại tá Đặng Công Chúng đề nghị LLVT Thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quân sự QP- quân sự địa phương; gắn việc thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng – quân sự địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng; chỉ đạo lực lượng vũ trang Thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong năm 2021, Móng Cái đã đạt được kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Móng Cái đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt tìnhhình, giữ được vùng “xanh” an toàn; thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước; quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để đạt được kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của LLVT trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí đề nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, LLVT Thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, các lực lượng và nhân dân về công tác quân sự - quốc phòng; tập trung cho công tác phòng chống Covid-19, nâng cao năng lực, chất lượng tuyến y tế cơ sở; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tập trung giáo dục kiến thức quân sự quốc phòng; đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân năm 2022; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn Thành phố để chủ động trong mọi tình huống, không để đột xuất bất ngờ về công tác quân sự - quốc phòng; Chăm lo xây dựng nội bộ, sâu sát với nhân dân để thật sự xác định chiến lược xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn vơi thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân; Tập trung giải quyết một số tồn đọng về đất đai.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị LLVT Thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và phản bác các hoạt động của lực lượng vũ trang trên các phương tiện thông tin đại chúng; không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm về quốc phòng – an ninh của Đảng, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Ban CHQS Thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu thi đua

Về công tác tuyển quân, phải rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác sơ tuyển; phân tích làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và thành viên Hội đồng NVQS trong việc đôn đốc, theo dõi cơ sở được phân công phụ trách; chỉ đạo tổ công tác đến từng gia đình có thanh niên trốn, vắng sơ tuyển, khám tuyển; lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với những thanh niên vi phạm Luật NVQS; quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng khám tuyển NVQS, hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch, đồng thời thực hiện tốt công tác thâm nhập, tổ chức phát lệnh cho các thanh niên đã trúng tuyển. Các xã, phường chưa cơ cấu đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự xem xét đề nghị bố trí cho phù hợp; Ban CHQS Thành phố chủ động tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng.

UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Ban CHQS Thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu thi đua; UBND Thành phố khen thưởng 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...