Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

01/12/2022 20:54
Chiều 1/12, TP Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022; triển khai công tác năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022

Năm 2022, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của Thành phố. Nổi bật như: công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và nhân dân được chú trọng, quan tâm đúng mức, đi vào chiều sâu theo hướng mở rộng đối tượng, đổi mới nội dung, hình thức; lãnh đạo, chỉ đạo thành lập 17 chi bộ quân sự cấp xã, phường; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, nhận quân đạt chất lượng, đúng luật…

Cùng với đó, LLVT Thành phố luôn phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện; thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN... Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn được 2.568 lượt tổ/9.467 lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực… Với những thành tích đạt được, năm 2022, Ban CHQS Thành phố được Bộ CHQS tỉnh xét đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn trong triển khai công tác quốc phòng - quân sự địa phương của Thành phố năm 2022. Đồng thời đề xuất nhiều biện pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác huấn luyện, diễn tập; quản lý tốt vật liệt nổ, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; công tác giáo dục chính trị, tư tương, công tác xây dựng đảng; các chính sách thực hiện hậu phương quân đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác QP, QS địa phương của Thành phố năm 2022, nhất là quyết tâm thành lập Chi bộ quân sự 17 xã, phường; hoàn thành công tác tuyển quân, đảm bảo chất lượng; tham gia các hội thao, hội thi cấp tỉnh, cấp thành phố đạt chất lượng cao; hoạt động bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh được quan tâm thực hiện tốt…. 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Định hướng một số nhiệm vụ trong tậm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị LLVT Thành phố tập trung chuẩn bị tốt tất cả các nội dung chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp Thành phố năm 2023 - đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; hoàn thiện các cơ sở vật chất để phục vụ diễn tập; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án diễn tập, kịch bản diễn tập để đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện sát với tình hình.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện và đạt kết quả cao nhất công tác tuyển quân năm 2023, đặc biệt quan tâm chất lượng công tác tuyển quân. Đẩy mạnh hoàn thành các quy hoạch và đầu tư các hạng mục công trình trong khu căn cứ chiến đấu cũng như các công trình an ninh - quốc phòng. Nâng cao chất lượng tham mưu công tác quân sự - quốc phòng địa phương; tập trung cho đội ngũ cán bộ, trong đó phải đào tạo được cán bộ nguồn, bồi dưỡng cho cán bộ hiện đang công tác, tập trung tổ chức các nội dung, các công việc do cơ quan quân sự các xã, phường tham mưu. Tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, trong đó nghiên cứu phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn khu và học sinh THPT; phân tuyến khu vực bồi dưỡng. UBND Thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức chuyên đề về phát huy vai trò thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại các địa phương; trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp và làm tốt việc giới thiệu việc làm cho đội đối bộ đội xuất ngũ.

UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm về Quốc phòng - An ninh của Đảng; chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ QP, QSĐP; trọng tâm là các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023 của Tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng uỷ quân sự Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Tăng cường củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội trên địa bàn. Các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường trên địa bàn thành phố chủ động xác định kế hoạch, nội dung và tổ chức triển khai việc thực hiện công tác QP, QSĐP của cơ quan, đơn vị mình; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc phối hợp, báo cáo kịp thời các nội dung, nhiệm vụ được giao và theo quy chế đã ban hành.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Ban CHQS Thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu thi đua

Về công tác tuyển quân, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác sơ tuyển; phân tích làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và thành viên Hội đồng NVQS, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Kiên quyết xử lý đối với những Công dân vi phạm Luật NVQS theo quy định nhằm bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong công tác tuyển quân. Thực hiện nghiêm túc KH khám tuyển, hậu kiểm; Quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng khám tuyển NVQS, hoàn thiện hồ sơ lý lịch; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và gặp mặt động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS thành phố tăng cường bám sát cơ sở, đặc biệt là các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân, để phối hợp, tháo gỡ, đồng thời tham mưu, để xuất Thành uỷ, UBND Thành phố chỉ đạo.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 3 chiến sĩ thi đua cơ sở, 6 chiến sĩ thi đua tiên tiến thuộc Ban CHQS Thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu thi đua; UBND Thành phố khen thưởng 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...